W gdańskim areszcie kolejny raz ujawniono niedozwolone substancje ukryte w korespondencji kierowanej do osadzonych.

W dniu 24 sierpnia 2017 roku podczas kontroli korespondencji adresowanej do osadzonych funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Gdańsku kpr. Mateusz Brzeski wykazał się dużą sumiennością i wnikliwością. Podczas kontroli przyniesionej przez listonosza korespondencji, jego uwagę zwrócił „nietypowy obraz wyświetlany na ekranie skanowanych listów”. Jak twierdzi, podczas szkoleń organizowanych przez Służbę Więzienną widział podobne obrazy, które przedstawiały ukryte w przesyłkach pocztowych narkotyki. W listach kierowanych do dwóch osadzonych przebywających w tutejszej jednostce ujawniono chusteczkę nasączoną amfetaminą oraz dwie tubki kleju z zawartością czuwaliczki jadalnej, której posiadanie na mocy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest w Polsce nielegalne. O wynikach przeprowadzonych kontroli powiadomiono właściwą jednostkę Policji, która dalej zajmie się sprawą. Codzienna, sumienna praca naszego funkcjonariusza po raz kolejny skutkowała udaremnieniem przedostania się niedozwolonych substancji na teren aresztu.

Tekst i zdjęcia: kpt. Marek Stuba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej