W dniu 23 czerwca 2017 roku spektakl teatralny Bajki Księżniczek zaprezentowano podczas XXVI. Ogólnopolskiego i XIV. Międzynarodowego Przeglądu Sztuki Więziennej w Sztumie.

Przedstawienie Bajki Księżniczek zostało opracowane w ramach programu resocjalizacji, aby u uczestniczących w programie osadzonych aktorek wzbudzić potrzebę wewnętrznego wzrostu, samorealizacji i osiągnięcia dojrzałości emocjonalnej. Scenariusz oparty był na podstawie własnych doświadczeń i wypowiedzi przebywających w Areszcie Śledczym w Gdańsku skazanych, co niewątpliwie dodawało kolorytu przedstawieniu. Efekty pracy Pani Ewy Ignaczak (opieka reżyserska), Małgorzaty Polakowskiej (koordynator projektu), Sandry Szwarc (scenariusz), wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych kpt. Adriana Głania (muzyka) i osadzonych w Areszcie Śledczym w Gdańsku aktorek doceniło jury XXVI. Ogólnopolskiego i XIV. Międzynarodowego Przeglądu Sztuki Więziennej w Sztumie, które przyznało Bajkom Księżniczek II miejsce w kategorii teatralnej – występy na żywo. Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku ppłk Artur Ostrowski odbierając nagrodę przypomniał o roli funkcjonariuszy w przygotowywaniu tego przedsięwzięcia i podziękował za ich zaangażowanie.

Sztumski Przegląd Sztuki Więziennej to najstarsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Prace w kategoriach literackiej, artystycznej, muzycznej i teatru na żywo wystawiają osoby pozbawione wolności z Polski, Litwy i Czech. Tegoroczny Przegląd Sztuki Więziennej był wyjątkowy z uwagi na obecność jednego z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych Leszka Możdżera. Artysta oprócz występu dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Sztumie, zagrał także specjalny koncert dla funkcjonariuszy Służby Więziennej i ich rodzin. Było to szczególne wydarzenie dla osób związanych ze Służbą Więzienną, których trud pracy z osadzonymi został doceniony przez tak wybitnego artystę.


Tekst: kpt. Marek Stuba
Zdjęcia: kpt. Marek Stuba, por. Piotr Szymański-Sztym, Sztumskie Centrum Kultury

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej