18 grudnia 2018 r. odbyło się ostatnie spotkanie z prowadzonego w Areszcie Śledczym w Gdańsku kursu Alpha. Skazane kobiety przez dwa miesiące uczestniczyły w programie resocjalizacji mającym na celu zrozumienie przyczyn własnych niewłaściwych zachowań oraz poznanie sposobów ich przezwyciężania.

W dniu 7 czerwca 2018 r. program kursu Alpha zostat przedstawiony kapelanom, zgromadzonym na naradzie służbowej z Naczelnym Kapelanem Więziennictwa ks. Adamem Jabłońskim. Przedstawiciele Alpha zaprezentowali program kursu, który jest realizowany na terenie kilkunastu jednostek penitencjarnych w Polsce. Omówili najważniejsze zagadnienia związane z realizacją kursu Alpha i zaprosili do współpracy kapelanów z jednostek w okręgu gdańskim. Areszt Śledczy w Gdańsku przez dwa miesiące realizował program resocjalizacji oparty na założeniach kursu Alpha.

Alpha w więzieniu prowadzona jest w wielu krajach na całym świecie. W 2016 r. Ponad 45 000 osadzonych przeszło Alpha w 800 placówkach w 55 krajach świata. W Polsce w 2017 r. Alpha była prowadzona w 22 jednostkach penitencjarnych, w których odbyło sie 35 edycji kursu i wzięło w nich udział 653 osadzonych.

Zaproponowany program ma dostarczyć skazanym podstawowych narzędzi (tj. wiedzy i umiejętności), które będą bazą do głębszych zmian (postaw, osobowości) i które pozwolą im funkcjonować w sposób poprawny w społeczeństwie.

Jak mówią osoby realizujące kurs Alpha w gdańskim areszcie:

Spotkania Alpha stwarzają bezpieczną przestrzeń do przyjęcia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie i odpowiadania na największe życiowe pytania. Wykazano, że osadzeni, którzy oddają swoje życie Jezusowi radzą sobie z negatywnymi emocjami o wiele lepiej. Znajdują nadzieję i stają się ludźmi, którzy zarówno otrzymują jak i udzielają przebaczenia.

 

Tekst: mjr Marek Stuba
Zdjęcia: st. szer. Sławomir Brzeziński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej