W związku z przypadającym 9 września Światowym Dniem Pierwszej Pomocy w dniach 30.08-1.09 br. gdańscy funkcjonariusze przy współpracy z firmą Merkus - ratownictwo, rekreacja, szkolenia uczyli osadzonych jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

Po raz kolejny w gdańskim areszcie grupa ponad 50 skazanych, brała udział w programie resocjalizacyjnym Akcja - Reanimacja, kursie pierwszej pomocy przedmedycznej. W ciągu trzech dni osadzeni mogli zdobyć teoretyczne i praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Program ten ma także na celu uświadomienie uczestnikom korzyści płynących z posiadania umiejętności udzielania pomocy oraz wzbudzenie motywacji do prowadzenia działań ratowniczych, a także wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka. Program realizowany był przy współpracy z firmą Merkus - ratownictwo, rekreacja, szkolenia, prowadzony przez licencjonowanego ratownika medycznego, Piotra Kusyka posiadającego 10-letnią praktykę zawodową. Szkolenie prowadzone było metodą BLS - nauka udzielania pierwszej pomocy poprzez praktykę. Osadzeni uzyskali certyfikaty z zakresu ukończenia kursu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a przeprowadzona wśród osadzonych ankieta ewaluacyjna wskazała na potrzebę dalszego organizowania takich szkoleń.

Tekst i zdjęcia: kpt. Marek Stuba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej