Budowanie świadomości społecznej dotyczącej zapotrzebowania na krew, popularyzacja honorowego krwiodawstwa oraz dawstwa szpiku kostnego jest niezwykle ważna i potrzebna. Setna rocznica powstania Służby Więziennej jest ku temu świetną okazją. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Gdańsku czynnie włączyli się w akcję oddając krew i rejestrując się jako potencjalni dawcy krwiotwórczych komórek macierzystych.

Honorowe Krwiodawstwo

Zakończyła się ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe z okazji święta oraz 100-lecia powstania Służby Więziennej. Akcja KREW zorganizowana przez Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej trwała od 21 stycznia do 23 marca 2019 r. Jej celem było nie tylko propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, ale także ukazanie wyjątkowości jubileuszu upamiętniającego powstanie Służby Więziennej i co najważniejsze pomoc w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia. W ramach akcji funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Gdańsku zgłaszali się do punktów poboru krwi, rejestrowali się do bazy dawców krwiotwórczych komórek macierzystych a w dniach 19 i 21 marca br. odbyły się spotkania informacyjne w związku z planowanym utworzeniem przy Areszcie Śledczym w Gdańsku Koła Honorowych Dawców Krwi.
Wszystkich zainteresowanych honorowym krwiodawstwem zapraszamy do kontaktu z chor. Natalią Niemą-Nowak tel. 58 323 13 11 bądź najbliższym punktem krwiodawstwa.


Każdy z nas może zostać honorowym dawcą krwi

 • Dawcą może zostać zdrowa osoba w wieku 18 - 65 lat
 • Dawcą może zostać osoba o masie ciała powyżej 50 kg
 • Trzeba posiadać ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość z nr PESEL
 • Więcej informacji o tym kto może zostać honorowym dawcą krwi: tutaj


Każdy z nas może zostać dawcą szpiku i podarować komuś życie

 • Dawcą może zostać zdrowa osoba w wieku 18 - 55 lat
 • Wystarczy się zarejestrować i być świadomym swojego zobowiązania
 • Nie trzeba nawet wychodzić z domu Rejestracja on-line


Pomaganie jest proste – 1% podatku

Więcej informacji dotyczącej przekazania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego propagujących honorowe krwiodawstwo, dawstwo szpiku i narządów: tutaj

Tylko tyle i aż tyle.
 

Obalamy mity

 • Oddanie swojego szpiku nie stanowi zagrożenia dla zdrowia dawcy, gdyż u zdrowego człowieka szybko się on regeneruje
 • Krwiotwórcze komórki macierzyste pobierane są z krwi obwodowej, lub z talerza kości biodrowej a nie z rdzenia kręgowego
 • Produkcja szpiku trwa całe życie i nie może go zabraknąć
 • Regeneracja organizmu po oddaniu szpiku trwa ok. 2 – 3 tygodnie
 • Dawcą można być wielokrotnie


Przywileje krwiodawców

Każdemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje:

 • Zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew
 • Posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników
 • Ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa
 • Zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi
 • Karta identyfikacyjna grupy krwi
 • Każdy krwiodawca może uzyskać bezpłatnie wyniki swoich badań laboratoryjnych
 • W Gdańsku przejazdy w komunikacji miejskiej są bezpłatne po oddaniu 18 litrów krwi przez mężczyzn i 15 litrów przez kobiety


Tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” upoważnia:

 • Osoby ubezpieczone do otrzymania bezpłatnych leków
 • Do korzystania ze świadczeń ZOZ i aptek poza kolejnością

Szczegółowe informacje dot. przywilejów Honorowych Dawców Krwi: tutaj


Ilu nas jest?

W bazie DKMS Polska znajduje się obecnie ponad milion zarejestrowanych Dawców, jednak wciąż potrzebni są nowi, ponieważ aż co piąty chory nie znajduje swojego Dawcy. Ok. co 70-ty zarejestrowany faktycznie staje się Dawcą. Nasi funkcjonariusze od lat zasilają szeregi Honorowych Dawców Krwi, bądź zarejestrowali się jako Dawcy krwiotwórczych komórek macierzystych. Są wśród nich funkcjonariusze, którzy znaleźli już swojego „genetycznego bliźniaka”, oddali szpik i uratowali życie człowieka. W rozmowie jeden z funkcjonariuszy, który chce pozostać anonimowy, pytany o to dlaczego zdecydował się być dawcą szpiku mówi: "ja to zrobiłem z potrzeby serca".

Razem z funkcjonariuszami, którzy są honorowymi dawcami krwi i szpiku zachęcamy do pomagania właśnie w ten sposób. To nic nie kosztuje a można tak wiele zrobić dla drugiego człowieka.

Więcej informacji: Krwiodawcy.org, DKMS, PCK, Jak zostać krwiodawcą, Punkty poboru krwi, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku

 

Tekst: mjr Marek Stuba
Zdjęcia: archiwum AŚ Gdańsk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej