Komunikat dotyczący zatrudnienia zewnętrznego skazanych

Mając na uwadze wagę pracy jako środka oddziaływania na skazanych, przywraca się zatrudnienie zewnętrzne skazanych poza terenem Aresztu Śledczego w Gdańsku od dnia 28-09-2020 r. Do czasu odwołania stanu epidemii ogłoszonego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej zatrudnienie zewnętrzne realizowane jest z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego określonych w rekomendacjach organów nadzoru, zaakceptowanych przez podmiot zatrudniający przed rozpoczęciem zatrudnienia.

 

                                                                                                                                     z-ca Dyrektora 

                                                                                                                        Aresztu Śledczego w Gdańsku

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej