2 września br. na terenie Muzeum Stutthof uczczono 84. rocznicę pierwszego transportu więźniów do obozu Stutthof, w której udział wziął płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy wraz z płk. Arturem Królem, Dyrektorem Aresztu Śledczego w Gdańsku oraz ppłk. Mirosławem Detmerem, Zastępcą Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie.

Pamiętamy

W uroczystościach uczestniczyli byli więźniowie, ich rodziny, przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych, służb mundurowych, uczniowie szkół z regionu oraz wielu zwykłych ludzi.

Służbę Więzienną reprezentował płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, płk Artur Król, Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku oraz ppłk Mirosław Detmer, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie.

Uroczystości  rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji ofiar obozu Stutthof, następnie złożono kwiaty pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa.

Oprawę uroczystości zapewniła Kompania i Orkiestra Reprezentacyjna Marynarka Wojennej RP.

Nigdy Więcej Wojny

„Zagłada jest tragicznym świadectwem, w którym odnajdziemy systematyczne dehumanizowanie innych ludzi. Doprowadziła do niewyobrażalnej skali cierpienia. Ten punkt w historii zmusił nas do przemyślenia fundamentów naszej cywilizacji i wartości, które nią kierują. Pokazał, jak łatwo ludzka moralność może zostać zachwiana, jeśli nie pozostaniemy czujni i troskliwi wobec godności każdego człowieka, gdy staniemy się na to obojętni. [...]

Stoimy w miejscu, gdzie literalnie przeszłość spotyka się z przyszłością, nadając sobie wzajemnie kształt. I to od nas zależy, jaką formę przyjmie."

Tymi słowami do zgromadzonych podczas 84. rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu Stutthof zwrócił się Piotr Tarnowski, Dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie.

 

Tekst: st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska
Zdjęcia: Muzeum Stutthof

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej