9 maja br. płk Artur Król – Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdański wziął udział w uroczystych obchodach 78. rocznicy oswobodzenia KL Stutthof.

Upamiętnienie historii

Obchody 78. rocznicy oswobodzenia obozu koncentracyjnego Stutthof rozpoczęło się od odegrania Hymnu Państwowego. Uczestnicy wysłuchali przemówień wielu osób, w tym dyrektora muzeum Piotra Tarnowskiego oraz wspomnień byłego więźnia KL Stutthof.

W czasach, gdy hasło „NIGDY WIĘCEJ WOJNY!” w następstwie ataku Rosji na Ukrainę mocno straciło na swoim znaczeniu, w czasach gdy codziennie w radiu, prasie, telewizji i internecie obserwujemy rozgrywającą się na naszych oczach tragedię i barbarzyństwo, to właśnie słowa byłych więźniów – ludzi, którzy przeżyli piekło i doświadczyli, czym jest wojna – powinny mieć dla nas szczególne znaczenie. Powinny być dla nas drogowskazem – Piotr Tarnowski, dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście złożyli kwiaty pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa oraz odsłuchali Pieśni Obozowej. Służbę Więzienną reprezentowali: płk Artur Król, Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku i ppłk Marian Szałkowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie.

KL Stutthof

2 września 1939 r. do nadmorskiej miejscowości Stutthof Niemcy przywieźli grupę 150 osób. Byli to nauczyciele, księża, działacze polskich organizacji na terenie Wolnego Miasta Gdańska. To oni rozpoczęli budowę obozu Stutthof, który stał się miejscem zagłady blisko 110 tys. więźniów z 28 państw. 65 tys. spośród nich poniosło śmierć wskutek wycieńczenia, głodu, chorób lub zostało brutalnie zamordowanych. 9 maja 1945 r. niemiecki obóz koncentracyjny Stutthof został oswobodzony.

Wymiar resocjalizacyjny historii

Areszt Śledczy w Gdańsku od lat współpracuje z Muzeum Stutthof. Dzięki wspólnym działaniom funkcjonariuszy i pracowników muzeum skazani z Oddziału Zewnętrznego w Gdańsku – Przeróbce na przestrzeni ostatnich lat mieli możliwość wysłuchania historycznych prelekcji, a nawet obejrzenia miejsca, w którym w latach 1939 – 1945 funkcjonował niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny. Poznanie lokalnej historii i wzbudzanie refleksji oraz pamięci o poległych w KL Stutthof ma oprócz pracy, nauki i oddziaływań terapeutycznych wymiar resocjalizacyjny.

 

Tekst: mjr Marek Stuba
Zdjęcia: mjr Ewa Czelej, 
st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej