Wzorem ubiegłych lat funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Elblągu oraz OZ w Braniewie przystąpili do  Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Oddawania Krwi służb mundurowych dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości.

Akcja Honorowego Oddawania Krwi, przebiegająca w Służbie Więziennej pod patronatem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, zakończy się 20 grudnia 2019 roku. Od 2012 roku krew oddało ponad 20.000 funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych: Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa, dając w ten sposób wzorzec zachowań honorowych, bezinteresownych, prospołecznych. Dzięki powyższej inicjatywie propagujemy honorowe krwiodawstwo i dawstwo szpiku kostnego oraz pozyskujemy nowych dawców krwi wśród funkcjonariuszy, pracowników cywilnych, emerytów, rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.

Do tegorocznej akcji trwającej od 21 października do 20 grudnia przystąpiło 14 funkcjonariuszy z Aresztu Śledczego w Elblągu oraz 7 funkcjonariuszy z Oddziału Zewnętrznego w Braniewie, którzy oddali 9,450 litra krwi. To wspaniały przykład jak niewiele trzeba zrobić, by ofiarować drugiemu człowiekowi to, co jest najcenniejsze – drugie życie.


 

Tekst: kpt. Anna Downar

Foto: archiwum AŚ Elbląg


 


 


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej