W środę 27 marca elbląski areszt zorganizował spotkanie z grupą młodzieży stojącą na progu wyboru dalszej ścieżki kształcenia i swojego przyszłego zawodu. Wizyta studyjna dała okazję do naocznego poznania pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Praca w formacjach mundurowych dla wielu młodych ludzi wydaje się atrakcyjna i zawsze budzi ciekawość. Działania niektórych formacji jak Policji czy Straży Granicznej są łatwo obserwowalne, łatwiej dokonać oceny tego zawodu i podjąć decyzję o ewentualnym wstąpieniu do służby. Natomiast o pracy funkcjonariusza Służby Więziennej realizowanej za murami aresztów i więzień, młodzież ma nadal małe wyobrażenie. Stąd też wizyty studyjne, możliwość zobaczenia funkcjonariuszy w trakcie typowych, codziennych obowiązków, możliwość bezpośredniej rozmowy z pracownikami SW jest nieoceniona w planowaniu przyszłej ścieżki zawodowej.

Tym razem taką możliwość mieli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu kształcących się na kierunku Technik Analityk z innowacją pedagogiczną dotyczącą pragmatyki w służbach mundurowych. St. inspektor działu ochrony por. Tomasz Czaplicki zapoznał młodzież ze specyfiką pracy i służby w różnych działach elbląskiej jednostki począwszy od działu ochrony, ewidencji, finansów po dział penitencjarny.

Oprócz wizyt studyjnych na terenie elbląskiej jednostki, Areszt Śledczy prowadzi intensywną kampanię promocyjną zachęcającą młodych ludzi do wstępowania w szeregi Służby Więziennej oraz podejmowania kształcnia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Od dnia 1 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej. Na studia może zostać przyjęta osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji zamieszczony na stronie Uczelni www.wskip.edu.pl. W czasie trwania studiów studenci są skoszarowani, a Uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie I umundurowanie. Studenci otrzymują również uposażenie, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia SW.

Studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej będą kończyły się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego Służby Więziennej. Planowane do realizacji studia stacjonarne II stopnia w służbie kandydackiej będą kończyły się egzaminem magisterskim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł magistra oraz akt nadania stopnia podporucznika Służby Więziennej.

Absolwenci I I II stopnia studiów w Wyższej Szkole Kryminologii I Penitencjarystyki w Warszawie mają gwarancję zatrudnienia jako funkcjonariusze w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej w całej Polsce.

Informacje w formie plakatów i ulotek na temat naboru do WSKiP w Warszawie oraz zachęcających do wstąpienia do Służby Więziennej przekazano do dziewięciu szkół średnich w Elblągu.


 

Tekst i foto: kpt. Anna Downar

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej