Elbląska Służba Więzienna zgodnie ze swoją misją: Ochrona, Bezpieczeństwo i Resocjalizacja, włączyła się w akcję "Bezpieczna szkoła" realizowaną w wielu elbląskich placówkach edukacyjnych. W kwietniu funkcjonariusze zorganizowali spotkania z młodzieżą z  III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Elblągu.

Realizacja programu „Bezpieczny szkoła” zakłada wdrażanie przedsięwzięć edukacyjno-profilaktycznych oraz podejmowanie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w środowisku społecznym oraz przeciwdziałanie występującym aktualnie zagrożeniom.

Młody człowiek często nie ma wiedzy ani świadomości jakie zachowania i jakie okoliczności mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji. W relacjach grupowych młodzież dla pozyskania akceptacji kolegów i koleżanek podejmuje działania  ryzykowne, np. próbowanie narkotyków, nie zdając sobie do końca sprawy z wagi konsekwencji prawnych. Dlatego też rolą określonych instytucji i organizacji, w tym Służby Więziennej jest podejmowanie działań w zakresie zwiększania zachowań bezpiecznych wśród młodzieży i przeciwdziałanie czynom przestępczym.

W tym celu należy kształtować u młodzieży postawę negacji i braku akceptacji dla przejawów łamania prawa, uczyć asertywnych zachowań wobec prób łamania społecznych i prawnych norm a także wzmacniać właściwe wzorce, które prowadzą do utrwalenia pożądanego ładu publicznego i dążeń prospołecznych.

 

Współpraca Aresztu Śledczego w Elblągu z III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Elblągu w realizacji powyższego programu rozpoczęła się od spotkania funkcjonariuszy elbląskiego aresztu z licealistami na godzinie wychowawczej. Wychowawca działu penitencjarnego mjr Artur Buyko oraz inspektor działu ochrony ppor Tomasz Czaplicki przybliżyli młodzieży kwestie związane min. z rolą Służby Więziennej w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa środowiska lokalnego. Mówili na temat pracy funkcjonariuszy i ich oddziaływań resocjalizacyjnych. Wiele miejsca poświęcono zagadnieniu zagrożeń z jakimi aktualnie spotykają się młodzi ludzie, powodów dla których popełniają przestępstwa oraz ciężkich konsekwencji jakie ponoszą min. trafiając do więzienia.

 

W celu modelowania właściwych postaw i ugruntowania wiedzy poprzez doświadczenie licealiści odbyli też wizytę studyjną w elbląskim areszcie. Tu naocznie mogli przekonać się o tym, jak wygląda życie za kratami, co się myśli kiedy wchodząc do zakładu trzeba oddać komórkę i inne osobiste rzeczy, co się czuje kiedy słyszy się trzask zamykanych krat lub wchodzi się do celi mieszkalnej, co się dzieje z człowiekiem kiedy traci wolność i musi funkcjonować zgodnie z wyznaczonym porządkiem. Jest to nieoceniona lekcja dla młodzieży, która może przeciwdziałać zachowaniom ryzykownym i przestępczym.

Wizyta studyjna z kolejną grupą licealistów odbędzie się 24 kwietnia.

 

Tekst i foto: kpt Anna Downar

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej