„Ku chwale ojczyzny” rozbrzmiewało w tym roku gromko i wyjątkowo często gdyż celebracja Święta Służby Więziennej łączyła się z uroczystymi obchodami 100-lecia polskiego więziennictwa.

Święto Służby Więziennej jest obchodzone na pamiątkę podpisania przez Józefa Piłsudskiego 7 lutego 1919 r. dekretu „W sprawie tymczasowych przepisów więziennych”, dającego początek więziennictwu w odrodzonej Polsce. Celebracja tego historycznego wydarzenia daje możliwość zaprezentowania Służby Więziennej jako nowoczesnej formacji mundurowej kultywującej dobre, wieloletnie tradycje.

Zaproszeni goście i funkcjonariusze obchodzili to szczególne wydarzenie historyczne w poniedziałek, 25 lutego w świetlicy centralnej Aresztu Śledczego w Elblągu. Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego, co wpłynęło na stworzenie podniosłej atmosfery. Odprawę uświetniła obecność gości takich jak: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku płk Lesław Bryłkowski, Biskup Diecezji Elbląskiej ks.dr Jacek Jezierski, Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu Piotr Żywicki, Sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu Rafał Matysiak oraz reprezentantów duchowieństwa i służb mundurowych: elbląskiej i braniewskiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu i w Braniewie, Straży Granicznej placówek w Elblągu, Braniewie i Grzechotkach.


Przybyłych na inaugurację obchodów święta Służby Więziennej przywitał Dyrektor Aresztu Śledczego w Elblągu ppłk Robert Witkowski, który podkreślił rolę Służby Więziennej w zapewnianiu bezpieczeństwa oraz wagę współpracy aresztu z wieloma instytucjami, placówkami i organami administracji publicznej w realizacji wielu przedsięwzięć służących bezpieczeństwu, jak również we wzajemnym wspieraniu się w codziennej służbie i pracy na rzecz społeczeństwa.

Jesteśmy spadkobiercami tradycji międzywojennego więziennictwa. Dziś, w XXI wieku, pełnimy odpowiedzialną i trudną służbę, realizując nasze ustawowe zadania i obowiązki. Czujemy się potrzebni mając świadomość, że nasz codzienny wysiłek przynosi wymierne efekty. Nie może być bowiem mowy o bezpiecznym państwie bez bezpiecznych zakładów karnych i aresztów śledczych. To dla nas zaszczyt, że możemy służyć społeczeństwu dbając o jego bezpieczeństwo. Jesteśmy obecni w warmińskiej społeczności jako formacja aktywna, otwarta, nowoczesna i dynamiczna. Jest dla nas zaszczytem, że dziś – choć skromnie – celebrujemy jubileusz 100-lecia polskiego więziennictwa z Wami, naszymi partnerami ale przede wszystkim przyjaciółmi.

Następnie przystąpiono do wręczenia odznaczeń za „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, które otrzymało trzech funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz Komendant Miejski Policji w Elblągu insp. Robert Muraszko za wieloletnią współpracę oraz wspieranie Służby Więziennej w działaniach w zakresie bezpieczeństwa i kształtowania pozytywnego wizerunku służb mundurowych.

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 27 funkcjonariuszy, w tym jeden w korpusie oficerskim i jeden w korpusie chorążych. Dyrektor elbląskiego aresztu gratulował wyróżnionym i awansowanym, a także dziękował za właściwe i godne reprezentowanie służby.

W trakcie uroczystości głos zabrał Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku płk Lesław Bryłkowski,

Utworzenie 100 lat temu przepisów dotyczących funkcjonowania Służby Więziennej wskazuje na rangę, rolę i wagę naszej służby w systemie bezpieczeństwa państwa. Jak ważna jest to rola i jak trudna i ciężka służba wiedzą wszyscy funkcjonariusze i współpracujące ze Służbą Więzienną podmioty. Dlatego dziś, wszystkim chcę serdecznie podziękować za zaangażowanie, trud i wysiłek w trosce o zachowanie bezpieczeństwa i porządku społecznego. Gratuluję również wszystkim odznaczonym i awansowanym na wyższe stopnie służbowe. Wszystkim funkcjonariuszom życzę przede wszystkim spokojnej służby.

Natomiast Biskup Diecezji Elbląskiej ks.dr Jacek Jezierski podkreślił, że Służba Więzienna jest formacją mundurową, która po odzyskaniu niepodległości stale rozwija się, stając się obecnie nowoczesną, humanitarną instytucją gwarantującą bezpieczeństwo naszemu państwu. Biskup życzył funkcjonariuszom, aby ten kierunek ciągłego rozwoju i profesjonalizmu utrzymać.

W tym roku, w związku z obchodzonym jubileuszem oraz Narodowymi Obchodami Setnej Rocznicy odzyskania Niepodległości, Dyrektor Generalny Służby Więziennej nadał "Odznaki 100-lecie polskiego więziennictwa". Odznaka ta, jest nadawana osobom wyróżniającym się w wykonywaniu obowiązków służbowych, kultywującym tradycje polskiej myśli penitencjarnej oraz historię polskiego więziennictwa, zaangażowanym w kształtowanie postaw patriotycznych, promocję Służby Więziennej w społeczeństwie i utrwalającym pozytywny wizerunek służby.

Odznakę tę, z rąk Dyrektora Okręgowego SW w Gdańsku płk Lesława Bryłkowskiego otrzymali: Dyrektor Aresztu Śledczego w Elblągu ppłk Robert Witkowski oraz mjr Krzysztof Maroszek, por. Mariusz Puzdrowski i st.chor. Marek Kasperowicz.

Z okazji 100-lecia polskiego więziennictwa, szacownych gości, którzy na co dzień współpracują z elbląską oraz braniewską Służbą Więzienną, ppłk Robert Witkowski uhonorował pamiątkowymi ryngrafami Aresztu Śledczego w Elblągu. Natomiast obecnym na uroczystości funkcjonariuszom i pracownikom elbląskiej jednostki dyrektor wręczył, wybite na tę okazję, pamiątkowe medale Aresztu Śledczego w Elblągu.


Tekst: kpt. Anna Downar
Foto: kpt. Maciej Dębowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej