W czwartek, 12 września Dyrektor elbląskiego aresztu ppłk Robert Witkowski gościł na terenie jednostki sędziów włoskiego oraz polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Była to wyjątkowa okazja, na przykładzie elbląskiego aresztu, do zaprezentowania funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego w kontekście współczesnego prawodawstwa, a także w kontekście współpracy międzynarodowej w zakresie przestrzegania praw człowieka i wykonywania kary pozbawienia wolności.

Włoski wymiar sprawiedliwości reprezentowali Sędzia Giuseppe Fiengo oraz Sędzia Lorenzo Lentini, którzy przybyli do Polski na zaproszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu SSO Piotra Żywickiego. W spotkaniu uczestniczył również Kierownik Sekcji ds. Penitencjarnych i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych SSO Rafał Matysiak oraz Koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu SSR Sebastian Wojewódka.

W trakcie prezentacji sędziowie z Włoch zostali zapoznani ze strukturą polskiego systemu penitencjarnego, rodzajami i typami zakładów karnych, funkcjonowaniem aresztów śledczych, a także z systemami odbywania kary pozbawienia wolności. Dużą uwagę poświęcono omówieniu, pomagających w readaptacji społecznej, oddziaływań resocjalizacyjnych stosowanych wobec skazanych, takich jak praca sprzyjająca zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczanie, zajęcia kulturalno- oświatowe, czy środki terapeutyczne stosowane wobec skazanych uzależnionych od środków psychoaktywnych. Szeroko omówiono zagadnienie zatrudnienia w elbląskiej jednostce, zwłaszcza zatrudnienia zewnętrznego i pracy odpłatnej skazanych, którzy dzięki temu mogą regulować nałożone na nich przez Sąd zobowiązania komornicze, czy alimentacyjne. Wiele pytań padło na temat pracy charytatywnej skazanych w Hospicjach, co stanowi unikatową formę oddziaływań resocjalizacyjnych w Europie, a która to forma jest realizowana przez elbląski areszt we współpracy z Hospicjum im. Aleksandry Gabrysiak w Elblągu.

W związku z tym , że w Areszcie Śledczym w Elblągu funkcjonuje oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych, zapoznano gości z pracą oddziału. Przybliżono temat kierowania przez Sąd osób skazanych wyrokiem do systemu terapeutycznego dla uzależnionych od alkoholu lub narkotyków, które nie wyraziły zgody na leczenie.

Spotkanie okazało się bardzo owocne w zakresie wymiany doświadczeń i wiedzy o funkcjonowaniu systemów penitencjarnych i sądownictwa we współczesnej Europie.


Tekst i foto: kpt. Anna Downar


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej