W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie instytucji pomocowych na środki ochrony osobistej w walce z COVID-19 elbląski areszt rozpoczął kolejną edycję programu szycia maseczek ochronnych.

W ramach obecnej edycji zaplanowano uszycie około 2 tys. maseczek! Realizacja projektu opiera się na programach:„Na Zdrowie” i „ Zakneblowani :)”. Są to programy profilaktyki w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania chorób zakaźnych:, w tym COVID-19, finansowane ze środków FPPoPP-FS.

Do pierwszego z nich, wychowawcy działu penitencjarnego, wytypowali 6 osadzonych, a do drugiego 10 skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Braniewie.

Celem programu jest wyposażenie osadzonych w wiedzę oraz umiejętności społeczne i poznawcze w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wywołanego wirusem SARS-CoV-2, a także promowanie zasad higienicznego trybu życia oraz uczenie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami, które pojawiają się w okresie pandemii takim jak: lęk, smutek, tęsknota, poczucie bezsilności.

Przede wszystkim jednak program daje możliwość włączenia się osadzonych w akcje pomocowe, wspieranie innych oraz poczucie bycia potrzebnym. W związku z globalną pandemią wzrosło zapotrzebowanie ma maseczki ochronne. W Polsce trwa akcja samodzielnego szycia maseczek higienicznych. Osoby pozbawione wolności, będąc w sytuacji uwięzienia, odczuwają często niemożność wpływu na to co się dzieje (np. niemożność pomocy rodzinie). Biorąc udział w programie, skazani mogą aktywnie włączyć się w proces produkcji maseczek ochronnych. Maseczki, które zostaną wyprodukowane zostaną min. przekazane Domom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, Rangórach i Władysławowie, instytucjom, które w dobie walki z epidemią szczególnie ich potrzebują.

 

 

Tekst: mjr Anna Downar

Foto: chor.Rafał Jakimczuk / mjr Anna Downar

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej