12 stycznia w Narodowym Banku Polskim w Warszawie odbyła się Uroczysta Gala wręczenia nagród laureatom konkursu historycznego organizowanego przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego. Areszt Śledczy w Elblągu odebrał główną statuetkę.

Do konkursu zostały zgłoszone prace plastyczne, w tym projekty znaczków pocztowych osadzonych z zakładów karnych i aresztów śledczych z całej Polski. Odrębną kategorię w konkursie stanowili uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także polonijnych. Zgłoszenia napłynęły z kilkunastu krajów świata. Oprócz największej liczby prac z Polski, oceniano również prace uczestników z Anglii, Austrii, Białorusi, Bułgarii, Egiptu, Francji, Grecji, Irlandii, Kanady, Litwy, Szkocji, Szwajcarii, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Patronat Honorowy nad Konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, przy wsparciu ze strony organów administracji publicznej, organizacji społecznych, szkół, firm oraz mediów. Spotkanie swoją obecnością zaszczyciła p. Zofia Optułowicz-Pilecka, córka Rotmistrza Witolda Pileckiego, która podkreśliła jak istotną rolą jest kształtowanie patriotyzmu i poczucia tożsamości narodowej w kolejnych pokoleniach.

Nagrodę w imieniu laureata konkursu odbierał wychowawca ds. kulturalno – oświatowych mjr Krzysztof Maroszek.

Ta nagroda wiąże się z ogromną satysfakcją nie tylko dla zwycięzcy, ale również dla nas, przełożonych, którzy starają się uczyć osadzonych postaw patriotycznych. W elbląskim areszcie na przestrzeni kilku lat realizujemy przedsięwzięcia związane z edukacją historyczną osadzonych, we współpracy z Muzeum Stuthof w Sztutowie oraz z Gdańskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Wspólnymi siłami organizujemy prelekcje historyczne, wycieczki do miejsc pamięci, przeglądy filmowe o tematyce historycznej, jak chociażby "Echa Katynia" – przegląd filmowy jaki zorganizowaliśmy z okazji 77 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Spotkania z historią pod hasłem "Przystanek Historia Centrum Edukacyjnego IPN im. Janusza Kurtyki" cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony osadzonych. Dzięki takiej edukacji nie tylko pogłębiamy wiedzę historyczną o różnych okresach w dziejach Polski, ale przede wszystkim kształtujemy świadomość patriotyczną, szacunek do tradycji i bohaterów narodowych oraz właściwą postawę społeczną. Historia służy wychowaniu lepszych, świadomych siebie obywateli. A o to nam przecież chodzi w resocjalizacji osadzonych.

- podkreślił mjr Krzysztof Maroszek

 

Tekst: kpt. Anna Downar

foto: archiwum Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego/ archiwum AŚ Elbląg


 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej