W dniu 20.11.2019 roku w świetlicy elbląskiego aresztu miała miejsce uroczystość związana z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Była to wyjątkowa okazja  do wręczenia awansów i wyróżnień zasłużonym funkcjonariuszom Służby Więziennej.

Podczas spotkania przybliżono rys historyczny upamiętniający wydarzenia z 1918 roku, kiedy po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. Jest to również okazja do udzielenia odznaczeń, wyróżnień i awansów funkcjonariuszom Służby Więziennej za sumienne i pełne poświęceń wykonywanie zadań służbowych. Minister Sprawiedliwości, z dniem 11.11.2019 roku, spośród funkcjonariuszy Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Elblągu wyróżnił trzech funkcjonariuszy brązową, jednego zaś złotą odznaką "Za zasługi w pracy penitencjarnej". Dwóch funkcjonariuszy wyróżniono „Odznakami 100 - lecia polskiego więziennictwa”. Na wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerskim i chorążych Dyrektor Generalny Służby Więziennej awansował 13 funkcjonariuszy, zaś w korpusie podoficerów Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku awansował 5 osób. Część funkcjonariuszy swoje akty nadania wyższego stopnia służbowego odebrała już w dniu 18 listopada podczas okręgowych obchodów Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się w Gdańsku. Pozostali funkcjonariusze odebrali odznaczenia i nominacje z rąk Dyrektora Aresztu Śledczego w Elblągu ppłk Roberta Witkowskiego. Składając funkcjonariuszom gratulacje ppłk Robert Witkowski podkreślił, że czuje się dumny pracując w gronie funkcjonariuszy, którzy swoją służbę pełnią z oddaniem i wysokim profesjonalizmem:

Chcę Wam wszystkim bardzo podziękować za Waszą codzienną pracę i służbę, za trud, wyrzeczenia, często podporządkowanie realizacji obowiązków służbowych innych aktywności, w tym rodzinnych. Bo czasem tak trzeba. Bo jesteśmy funkcjonariuszami. Bo to NASZA SŁUŻBA. - podkreślił Dyrektor Aresztu Śledczego w Elblągu.

 

Ponadto w okolicznościowym przemówieniu podkreślił rolę współpracy i wzajemnego zaufania, jako czynników, dzięki którym Służba Więzienna może realizować najważniejsze zadania związane z ochroną społeczeństwa i postrzegana jest jako nowoczesna formacja.

 

Tekst: por. Marcin Grodek

Foto: mjr Daniel Kuryłowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej