W dniach 28 i 29 września odbyły się uroczyste obchody z okazji 110 rocznicy urodzin Generała Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego, żołnierza Armii Krajowej, Honorowego Obywatela Elbląga, odznaczonego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Uroczystości rozpoczęły się odsłonięciem tablicy pamiątkowej upamiętniającej nie tylko żołnierza nieugiętego, bohatera walczącego o wolność ojczyzny, ale też – jak mówią o nim bliscy i pamiętający go ludzie - wspaniałego człowieka, wyróżniającego się wielkim sercem i uczciwością, który wiele uczynił dla Elbląga. Dlatego też, elbląscy radni zdecydowali, że zostanie on patronem skweru między ulicami: Mickiewicza i Żeromskiego, który nosi teraz nazwę Parku im. generała Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego. Tam stanęła tablica pamiątkowa, której odsłonięcia dokonała Wanda Stężała, córka generała brygady Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego. Pani Wanda nie kryła wzruszenia, że doczekała takiej chwili, kiedy imię ojca, dwukrotnie skazanego na karę śmierci przez komunistyczne władze za działalność w Armii Krajowej , zostało zrehabilitowane, a tablica znajduje się niedaleko miejsca, gdzie jej ojciec mieszkał. Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu Marek Pruszak mówił: Cieszę się, że to miejsce, które tętni życiem, miejsce obok domu, w którym pan generał mieszkał przez wiele lat, zostało nazwane jego imieniem. To był bohater, żołnierz niezłomny, odznaczony Krzyżem Walecznych za walkę z okupantem niemieckim podczas kampanii wrześniowej, a później, za walkę i niezłomność, Orderem Virtuti Militari. Po wojnie, kiedy wydawało się, że tacy wspaniali żołnierze zostaną uhonorowani i będą mieli piękne życie, został aresztowany. Spędził siedem lat w więzieniu z wyrokiem śmierci. Był jednak niezłomny i do końca służył Bogu i Ojczyźnie.

 

Następnie w Centrum Galeria EL odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej poświęcona Bolesławowi Nieczuja-Ostrowskiemu, która była okazją do przybliżenia młodszemu pokoleniu sylwetki i działalności generała, wywyższonego w 1992 roku tytułem Honorowego Obywatela Elbląga. Był to bowiem człowiek, który również po wojnie kierował się mottem "Bóg, Honor, Ojczyzna" angażując się w działalność społeczną na rzecz mieszkańców Pogrodzia oraz Elbląga. Do ostatnich dni swojego życia propagował historię Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. Był żywą historią i swoim życiem zaświadczał mieszkańcom o bolesnych latach drugiej wojny światowej i trudnych czasach powojennych – mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

W trakcie uroczystej sesji Rady Miasta zostały wręczone pamiątkowe medale formacjom mundurowym, instytucjom, radnym i samorządowcom zaangażowanym w życie społeczne, rozwój i bezpieczeństwo naszego miasta. Medal przyznany Służbie Więziennej odebrał Dyrektor Aresztu Śledczego w Elblągu ppłk Robert Witkowski.

Uroczystości zakończyły się w piątek o godz. 13.00 na cmentarzu Agrykola. Wiceprezydent Jacek Boruszka w imieniu Prezydenta Witolda Wróblewskiego, a także Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Pruszak oraz przedstawiciele służb mundurowych w tym Aresztu Śledczego w Elblągu złożyli kwiaty na grobie Honorowego Obywatela Elbląga.


 

Tekst: kpt. Anna Downar

Foto: kpt. Anna Downar/ portEL.pl/ info.elblag.pl

Czytaj więcej na:

https://info.elblag.pl/37,51818,Byl-osobistoscia-pod-kazdym-wzgledem-Ta-tablica-przypomni-elblazanom-o-gen-Nieczuja-Ostrowspo wojnie nadal kierował sie kim.html#ixzz4tyizIDpl

http://www.portel.pl/wiadomosci/kwiaty-na-urodziny-generala/100699http://www.portel.pl/wiadomosci/general-dobrze-zapamietany/100674

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej