Od dnia 1 stycznia 2022 roku Areszt Śledczy w Elblągu z Oddziałem Zewnętrznym w Braniewie stał się jednostką podległą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Olsztynie.

Powyższa zmiana w strukturze organizacyjnej Służby Więziennej wynika z zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości z 2021 r., poz. 320).

11 stycznia br. ppłk Wojciech Szczudło Dyrektor Okręgowy SW w Olsztynie spotkał się z ppłk. Markiem Sokołem Dyrektorem AŚ w Elblągu oraz z kadrą kierowniczą elbląskiej jednostki. Celem spotkania było zapoznanie się ze strukturą organizacyjną, kadrową oraz funkcjonowaniem aresztu w zakresie pracy i służby wszystkich działów. W trakcie rozmów określono perspektywy, główne cele i zadania na najbliższą przyszłość związane z rozwojem elbląskiej jednostki i jej sprawnej asymilacji do okręgu olsztyńskiego.

Współpraca funkcjonariuszy wszystkich jednostek w okręgu, porozumienie i dbanie o siebie nawzajem, zwłaszcza w okresie pandemii, jest gwarancją profesjonalnej służby i gwarancją sukcesu, na który pracuje wspólnie cała załoga

- podkreślił ppłk Wojciech Szczudło

Na zakończenie spotkania Dyrektor Okręgowy SW w Olsztynie przekazał podziękowania od gen. Jacka Kitlińskiego Dyrektora Generalnego SW dla wszystkich funkcjonariuszy za oddaną, ciężką pracę i służbę w minionym roku, w dobie dużych wyzwań modernizacyjnych naszej formacji mundurowej.

 

Tekst i foto: mjr Anna Downar

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej