W dniu 21 grudnia Areszt Śledczy w Elblągu z OZ w Braniewie wspólnie z Aresztem Śledczym w Gdańsku w ramach akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga przekazał 5000 maseczek ochronnych dla instytucji pomocowych oraz gmin.

Maseczki ochronne zostały przekazane przez Zastępcę Dyrektora Okręgowego SW w Gdańsku ppłk. Adama Poćwiardowskiego oraz Asystenta Społecznego Ministra Sprawiedliwości  Michała Gzowskiego i Dyrektora Aresztu Śledczego w Elblągu ppłk. Marka Sokoła.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem instytucji pomocowych na środki ochrony osobistej w walce z COVID-19 nie tylko wzmożono wysiłki związane z produkcją maseczek, ale również jednostki penitencjarne Okręgu Gdańskiego: AŚ w Elblągu i AŚ w Gdańsku nawiązały w tym zakresie współpracę. Wspólna inicjatywa okazała się bardzo owocna, gdyż ostatecznie przekazano 5000 maseczek ochronnych dla:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu ( w tym Domom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, Rangórach i Władysławowie),

- Oddziału Rejonowego PCK w Elblągu,

- Oratorium Św. Jana Bosko w Tolkmicku 

- Gminie Markusy ( w tym Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierznie, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i seniorom z terenu gminy).

Przekazane środki ochronne zostały uszyte w ramach programów readaptacji społecznej: „Szycie to Życie”, „Na Zdrowie” i „ Zakneblowani :)”. Są to programy profilaktyki, przygotowane przez funkcjonariuszy SW w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania chorób zakaźnych, w tym COVID-19. Głównie jednak są to programy pomocowe, w których kładzie się nacisk na wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności społecznej u osadzonych, wspieranie innych, poczucie bycia potrzebnym, oraz empatię - zachowań i uczuć szczególnie ważnych w dobie epidemii, gdzie bezinteresowna pomoc jest bezcenna.


Tekst: mjr Anna Downar
Foto: mjr Anna Downar / st.chor. Natalia Niema-Nowak


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej