22 września w trakcie kontroli paczki higieniczno- odzieżowej funkcjonariusze działu ochrony OZ w Braniewie ujawnili dwa telefony komórkowe. Telefony były ukryte w podeszwach obuwia.

Próby przemytu przedmiotów niedozwolonych, w tym środków narkotycznych na teren aresztów i zakładów karnych nie są rzadkie. Funkcjonariusze Służby Więziennej dla zapewnienia bezpieczeństwa w jednostkach muszą wykazać się dużą czujnością i profesjonalizmem oraz prowadzić zintensyfikowane i systematyczne działania w zakresie kontroli i przeszukań przy użyciu specjalistycznego sprzętu oraz psa specjalnego.

Każda udaremniona przez funkcjonariuszy próba przemytu narkotyków lub przedmiotów niedozwolonych jest sukcesem biorąc pod uwagę, że metody i charakter przemytów ulegają ciągłym modyfikacjom i stają się coraz bardziej wyrafinowane, trudne do wykrycia. Wymaga to od funkcjonariuszy systematycznych szkoleń w tym zakresie, utrzymania stałej koncentracji i dużego nakładu pracy w codziennej służbie.


Tekst: kpt. Anna Downar
Foto: archiwum AŚ Elbląg

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej