Z dniem 24 lipca 2020 roku gen. Jacek Kitliński Dyrektor Generalny Służby Więziennej, powołał ppłk Marka Sokoła na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Elblągu.

Akt powołania wręczył Zastępca Dyrektora Okręgowego SW w Gdańsku ppłk Adam Poćwiardowski w obecności kadry kierowniczej elbląskiej jednostki z Odziałem Zewnętrznym w Braniewie. Dotychczasowy Dyrektor elbląskiej jednostki ppłk Robert Witkowski został przeniesiony do pełnienia służby na stanowisku Dyrektora Zakładu Karnego w Malborku.

Ppłk Marek Sokół jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z zakresu rachunkowości, Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, oraz na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu kryminologii i zarządzania instytucją penitencjarną. Służbę rozpoczął 1 czerwca 2001 roku na stanowisku młodszego inspektora działu kwatermistrzowskiego Zakładu Karnego w Braniewie, gdzie od 2006 roku pełnił obowiązki kierownika. Od 2003 roku pełnił również służbę w dziale finansowym na stanowisku mł. inspektora, a od 2004 roku na stanowisku inspektora. Z dniem 1 marca 2017 roku został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku. Przez kolejne lata kształcił się i doskonalił swoje umiejętności zawodowe. Wśród wielu specjalistycznych kursów ukończył min. studia w zakresie „Executive Master of Buisiness Administration” w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

Nie jestem dyrektorem , który pracuje za biurkiem, mocno angażuję się we wszystko co robię. Zaczynałem pełnienie służby od działu kwatermistrzowskiego, ale również zdobywałem doświadczenie w innych działach, min. dziale ochrony i wiem jak ciężka jest to praca. Kilka lat pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora w Gdańsku śmiało mogę nazwać poligonem doświadczeń. Wiem, że każda jednostka ma swoje problemy, z którymi trzeba się zmierzyć, ale jestem pełen optymizmu, że dzięki współpracy, wzajemnej pomocy stworzymy jeden zespół i uda nam się pokonać wszelkie trudności

- mówił w trakcie przywitania ppłk Marek Sokół

Na zakończenie, Zastępca Dyrektora Okręgowego SW w Gdańsku ppłk Adam Poćwiardowski złożył nowemu dyrektorowi elbląskiej jednostki serdeczne gratulacje i życzył sukcesów w pełnieniu służby:

Służba na stanowisku Dyrektora jednostki to duże wyzwanie. Mam jednak pewność , że w tej roli ppłk Marek Sokół spełni się bardzo dobrze, bo jest osobą, która ma duże doświadczenie, jest rzetelny, uczciwy i szanuje swoich współpracowników, a wzajemny szacunek to najistotniejsza rzecz w budowaniu atmosfery w miejscu pracy.

Witając nowego dyrektora załoga aresztu śledczego życzy dalszych sukcesów zawodowych oraz satysfakcji i powodu do dumy z kierowania elbląską Służbą Więzienną.

Tekst i foto: kpt. Anna Downar


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej