To już ostatni etap realizacji szeroko zakrojonego projektu'' Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności'' finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

7.jpg

W Areszcie Śledczym w Elblągu z Oddziałem Zewnętrznym w Braniewie zrealizowano w tym okresie 28 edycji kursów „Powera”, w których wzięło udział 336 osadzonych. W roku 2020 planowanych jest jeszcze kolejnych 9 edycji kursów i przeszkolenie w sumie ponad 440 skazanych. To ogromna liczba osadzonych, którzy dzięki oddziaływaniom Służby Więziennej, mogli zdobyć lub podnieść swoje kompetencje zawodowe i w ten sposób zwiększyć swoje szanse na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

W programie kursów zawarte były zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz zajęcia aktywizacji zawodowej. Tematyka szkoleń była dobierana pod kątem aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy, w tym zapotrzebowania kontrahentów zatrudniających osadzonych oraz potrzeb jednostki penitencjarnej. W związku z powyższym zrealizowano min. kursy: “Pracownik ogólnobudowlany”, “Konserwator powierzchni płaskich” , “Opiekun osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych”, „Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie", „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”, „Malarz- szpachlarz”, „Kucharz”. W tym roku planowane są jeszcze kursy o nowej tematyce: „Monter sieci elektroenergetycznych z uprawnieniami do 1KV” oraz „Fryzjer”.

Po ukończonych kursach i szkoleniach ponad 80 % skazanych zostało objętych zatrudnieniem przez areszt i współpracujących z nim kontrahentów. Organizowane przez Służbę Więzienną szkolenia kursowe dla osadzonych są jedną z najskuteczniejszych form resocjalizacji. Szkoleniami tymi są bowiem objęci w pierwszej kolejności osadzeni, których niedostosowanie społeczne ściśle wiązało się z deficytami w zakresie wykształcenia i wydolności na rynku pracy. Są to głównie osoby bezrobotne, nie posiadające kwalifikacji zawodowych, obciążone zadłużeniami alimentacyjnymi. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom zawodowym mogą oni już w trakcie odbywania kary podjąć pracę, spłacać zadłużenia, nałożone kary lub alimenty, a zdobyte doświadczenia wykorzystać w aktywnym poszukiwaniu pracy na wolności. Szkolenia te niewątpliwie wpływają na zminimalizowanie ryzyka powrotu do przestępstwa.

 


Tekst i foto: kpt. Anna Downar

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej