Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Elblągu kolejny raz włączyli się w działania pomocowe na rzecz Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci w Gdańsku.

Do elbląskiego aresztu zwróciła się z prośbą o pomoc w realizacji akcji charytatywnej na rzecz chorych dzieci, pani Celina Jankowska. Pani Celina od lat wspiera charytatywnie szpitale, hospicja, fundacje w całej Polsce poprzez wyszywanie poszewek na poduszki, zabawek, czy woreczków na broviaki. Z każdym rokiem otrzymywała od różnych darczyńców coraz więcej materiałów i potrzebne stały się dodatkowe ręce do pracy, zwłaszcza w okresie pandemii. Areszt Śledczy w Elblągu ochoczo odpowiedział na prośbę pani Celiny ponieważ od wielu lat angażuje się w prace charytatywne i akcje pomocowe na rzecz lokalnego środowiska.

Terapeuci z elbląskiego oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych lub substancji psychotropowych zaangażowali grupę swoich podopiecznych - osadzonych do szycia woreczków na broviaki z dostarczonych przez panią Celinę materiałów.

Szyliśmy je przez wiele miesięcy i trudno powiedzieć ile ich już jest, w tych kartonach mieści się zapewne ponad 2 tysiące

- mówi mjr Katarzyna Wojtyna kierownik oddziału terapeutycznego w elbląskim areszcie.

Lubimy angażować się w takie działania. Maja one ogromny wymiar resocjalizacyjny. Robić coś dobrego, bezinteresownego dla kogoś, przysłużyć się tym, którzy mieli mniej szczęścia w życiu, wywołać uśmiech na twarzy dziecka to piękny cel dla osadzonych, którzy chcą prostować ścieżki swojego życia. Nie ma lepszej lekcji empatii niż przestać skupiać się na sobie i pomagać innym

- dodaje

Wykonane woreczki na broviaki zostały przekazane dla Hospicjum Pomorze Dzieciom Gdańsku.

 

Tekst i foto: mjr Anna Downar

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej