Szer. Bartosz Recław, funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Elblągu został wyróżniony za ratowanie ludzkiego życia i zdrowia odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia”.

Od wielu lat Służba Więzienna włącza się w akcje, których celem jest promowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, patriotycznych. W tę misję wpisuje się również honorowe krwiodawstwo. Czwartego sierpnia Jarosław Wodziński, wiceprezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Malborku i wiceprzewodniczący ds. popularyzacji honorowego krwiodawstwa w SW wręczył odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia” szer. Bartoszowi Recław.

Funkcjonariusz oddaje honorowo krew od 2015 r. Jest również zarejestrowany w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego.

Krew oddaję dzięki mojemu tacie, który zaszczepił we mnie potrzebę pomagania innym. Sam, z powodu stanu zdrowia, nie mógł oddawać krwi, ale zachęcał mnie do tego. Dziś nie wyobrażam sobie, że mógłbym tego nie robić. Mam nadzieje, że wkrótce znajdę też „genetycznego brata – bliźniaka”, któremu będę mógł oddać szpik kostny i w ten sposób uratować czyjeś życie

- mówi Bartosz.

Za wzorową, prospołeczną postawę por. Piotr Korostyński, dyrektor Aresztu Śledczego w Elblągu udzielił szer. Bartoszowi Recław wyróżnienie w postaci krótkoterminowego urlopu wypoczynkowego.

 

Tekst i foto: mjr Anna Downar


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej