W sierpniu, w szeregi elbląskiej Służby Więziennej na stanowisko strażnika działu ochrony zostało przyjętych pięciu funkcjonariuszy.

Swoją służbę rozpoczęli od złożenia uroczystego ślubowania: że będą rzetelnie wykonywać powierzone zadania funkcjonariusza Służby Więziennej i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby.

Obecnie uczestniczą w kursie przygotowawczym, a w ciągu najbliższych tygodni przejdą intensywne szkolenie wstępne. Nowi funkcjonariusze muszą zaliczyć pozytywnie testy z zagadnień m.in. penitencjarystyki, strzelectwa, ochrony i bezpieczeństwa jednostek. Wiele godzin szkoleniowych przeznaczonych jest na zajęcia z technik samoobrony i działań interwencyjnych . W szkoleniach pojawią się również zagadnienia dotyczące międzynarodowych standardów postępowania z osobami pozbawionymi wolności, czy też zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, część szkolenia, będzie realizowana w jednostkach macierzystych. Edukację finalizuje egzamin końcowy.

Naszym nowym kolegom życzymy powodzenia na egzaminach oraz satysfakcji z dobrze pełnionej służby.

 

Tekst i foto: kpt. Anna Downar

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej