Funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Elblągu przystąpili do  Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Oddawania Krwi służb mundurowych dla uczczenia święta oraz 100-lecia powstania Służby Więziennej.

Akcja KREW została zorganizowana przez Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej i trwała od 21 stycznia do 23 marca 2019 roku. Dzięki niej propagujemy honorowe krwiodawstwo i dawstwo szpiku kostnego oraz pozyskujemy nowych dawców krwi wśród funkcjonariuszy, pracowników cywilnych, emerytów, rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.

Do tegorocznego przedsięwzięcia przystąpiło łącznie 12 funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Elblągu, którzy oddali 4,95 litra krwi, przekazując w ten sposób innym pozytywny przykład dzielenia się tym, co najcenniejsze – szansą na życie.

Szczególne podziękowania za współpracę kierujemy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie Terenowy Oddział w Elblągu.

Tekst i foto: kpt. Anna Downar


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej