Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku zarządził wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: strażnik Działu Ochrony w Areszcie Śledczym w Elblągu

Strażnik działu ochrony - 5 etatów, termin przyjęcia lipiec, sierpień 2021 r.

Termin składania dokumentów do dnia 7 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje w zakresie postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać na stronie internetowej https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/areszt-sledczy-w-elblagu-straznik-dzialu-ochrony-04-2021

jak również w Areszcie Śledczym w Elblągu ul 12 Lutego 4a, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 pod numerem telefonu: 55 611 21 13 lub

w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 pod numerem telefonu: 58 323 10 47

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej