Elbląski areszt od wielu lat organizuje spotkania z historią w celu propagowania patriotyzmu i przywiązania do ojczyzny. W rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości ta forma oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osadzonych nabiera szczególnego znaczenia.

Znajomość historii to znajomość prawdy o życiu i wyraz pamięci o wydarzeniach określających naszą teraźniejszość. Historia może łączyć lub dzielić, nie da się jej jednak uniknąć w procesie kształcenia i wychowywania kolejnych pokoleń. Znajomość historii ma służyć określonemu celowi: wychowaniu lepszych, bardziej świadomych obywateli, kształtowaniu pozytywnych wzorców zachowań, rozbudowywaniu narodowej świadomości i utrwalaniu tradycji niepodległościowej. Odwołania do przeszłości mają za zdanie utrwalanie poczucia wspólnoty i kultywowanie postaw patriotycznych. Wydarzenia historyczne mogą podnosić na duchu nie tylko jednostki, ale i całe narody. Mogą też stanowić swoistą przestrogę przed tragicznymi wydarzeniami których ludzie doświadczali w przeszłości

– mówi mjr Krzysztof Maroszek wychowawca ds. kulturalno-oświatowych.

W związku z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach działań resocjalizacyjnych i kulturalno-oświatowych realizowane są przedsięwzięcia uwzględniające treści patriotyczne.

W marcu, w ramach współpracy elbląskiego aresztu z Centrum Spotkań Europejskich “Światowid” w Elblągu oraz Instytutem Pamięci Narodowej z oddziałem w Gdańsku, grupa osadzonych pod opieką wychowawcy kpt. Krzysztofa Kalinowskiego, uczestniczyła w przeglądzie filmów o tematyce wojennej, głównie polskiego podziemia niepodległościowego pt:”Oni walczyli za Niepodległą”.

Miesiąc wcześniej, z okazji przypadającej 14 lutego rocznicy powołania Armii Krajowej, na terenie jednostki odbył się koncert poświęcony “Żołnierzom Wyklętym- Niezłomnym”.

Wychowawcy również motywują i angażują osadzonych do uczestnictwa w wielu konkursach związanych z historią naszego kraju. W tym roku elbląski areszt odebrał główną nagrodę w IV Konkursie Historycznym " Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 W obronie granic i niepodległości”. Konkurs organizowany był przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego. Patronat Honorowy nad Konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, przy wsparciu ze strony organów administracji publicznej, organizacji społecznych, szkół, firm oraz mediów. Do konkursu zostały zgłoszone prace plastyczne osadzonych z zakładów karnych i aresztów śledczych z całej Polski. Odrębną kategorię w konkursie stanowili uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także polonijnych. Zgłoszenia napłynęły z kilkunastu krajów świata.


Ta nagroda wiąże się z ogromną satysfakcją nie tylko dla zwycięzcy, ale również dla nas, przełożonych, którzy starają się uczyć osadzonych postaw patriotycznych – mówi mjr Maroszek. W elbląskim areszcie na przestrzeni kilku lat realizujemy przedsięwzięcia związane z edukacją historyczną osadzonych, we współpracy z Muzeum Stuthof w Sztutowie oraz z Gdańskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Wspólnymi siłami organizujemy prelekcje historyczne, wycieczki do miejsc pamięci, przeglądy filmowe o tematyce historycznej. Spotkania z historią pod hasłem "Przystanek Historia Centrum Edukacyjnego IPN im. Janusza Kurtyki" cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony osadzonych. Dzięki takiej edukacji nie tylko pogłębiamy wiedzę historyczną o różnych okresach w dziejach Polski, ale przede wszystkim kształtujemy świadomość patriotyczną, szacunek do tradycji i bohaterów narodowych oraz właściwą postawę społeczną. Historia służy wychowaniu lepszych, świadomych siebie obywateli. A o to nam przecież chodzi w resocjalizacji osadzonych

- podkreśla wychowawca.

Przed nami zaplanowane są kolejne przedsięwzięcia o tematyce patriotycznej połączone z edukacją historyczną i mamy nadzieję, że będą zwieńczone nie mniejszymi laurami.

 

Tekst: kpt. Anna Downar

foto: archiwum AŚ Elbląg

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej