Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz.U. Nr 79, poz. 523 z późn.zm) i art. 247 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557 z późn. zm.), w związku z wystąpieniem na obszarze, na którym położony jest Areszt Śledczy w Elblągu oraz Oddział Zewnętrzny w Braniewie stanu zagrożenia epidemicznego wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), zarządza się, co następuje:

§ 1. Począwszy od dnia 14 grudnia 2020 r. do dnia 27 grudnia 2020 r. w Areszcie Śledczym w Elblągu wstrzymuje się:

- zatrudnienie osadzonych poza terenem aresztu śledczego,

- odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych,

- udzielanie osadzonym widzeń.

§ 2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w § 1 nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Ograniczenia, o których mowa, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Areszt Śledczy w Elblągu oraz Oddział Zewnętrzny w Braniewie podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej