18 października Areszt Śledczy w Elblągu zorganizował Seminarium Jubileuszowe dla uczczenia 20 rocznicy powołania Oddziału Terapeutycznego Dla Osób Uzależnionych od Środków Odurzających lub Substancji Psychotropowych.

W uroczystości wziął udział Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku płk Lesław Bryłkowski oraz wielu znakomitych gości, którzy byli w przeszłości lub są obecnie związani z funkcjonowaniem i rozwojem oddziału terapeutycznego. Dyrektor elbląskiego aresztu ppłk Robert Witkowski zaprosił również na Jubileusz przedstawicieli instytucji i podmiotów pozawięziennych, którzy z dużym zaangażowaniem współpracują z oddziałem terapeutycznym w realizacji oraz kontynuacji w warunkach wolnościowych procesu leczenia odwykowego.

Spotkanie miało charakter panelu dyskusyjnego umożliwiającego swobodną retrospekcję do początków tworzenia się oddziału, jak również jego rozwoju i oceny jego funkcjonowania w obecnym czasie. Uczestnikami pierwszej części panelu byli doświadczeni penitencjarzyści w osobach dyrektora ZK Sztum płk Jana Morozowskiego, byłej kierownik oddziału terapeutycznego mjr w st. spocz. Ewy Sienkiewicz, obecnej kierownik oddziału kpt. Katarzyny Wojtyny. Głos zabrał również specjalista ds. penitencjarnych mjr Ireneusz Łepkowski oraz p. Agnieszka Błażejczyk reprezentująca elbląskie Stowarzyszenie Monar.

W trakcie dyskusji psycholog Ewa Sienkiewicz przypomniała wiele interesujących faktów dotyczących historii powstawania oddziału, tworzenia pierwszych programów terapeutycznych, budowania zespołów wyspecjalizowanych do pracy z osadzonym uzależnionym:

Więzienie zawsze było odzwierciedleniem tego, co działo się na wolności. Kiedy więc narkomania stała się problemem społecznym pojawiła się również potrzeba tworzenia w więzieniach wyspecjalizowanych oddziałów terapeutycznych. Początki były trudne. Musieliśmy dostosować istniejące dotychczas w Polsce programy terapii do specyficznych wymagań związanych z izolacją więzienną

- opowiadała

Kiedy w marcu 2005 roku, obejmowałem stanowisko dyrektora elbląskiego aresztu, zespół terapeutyczny pod kierownictwem mjr. Sienkiewicz był już właściwie ukształtowany. Oddział prowadzony był w oparciu o wysokie standarty pracy. Widoczny był nie tyko wysoki profesjonalizm personelu terapeutycznego, ale przede wszystkim to, że dla terapeutów ta praca jest misją

- komentował płk Jan Morozowski

Wypowiedzi gości dopełniła kpt. Katarzyna Wojtyna, która przybliżyła aktualną problematykę funkcjonowania oddziału terapeutycznego oraz zagadnienie pracy z pacjentem trudnym, kierowanym sądownie na terapię. Agnieszka Błażejczyk – kierownik Stowarzyszenia Monar w Elblągu podkreśliła, że osoby kończące terapię uzależnień w aresztach i zakładach karnych są dobrze przygotowane do kontynuacji terapii na wolności.

W drugiej części panelu dyskusyjnego skoncentrowano uwagę na współpracy elbląskiego oddziału terapeutycznego z instytucjami pozawięziennymi w realizacji oddziaływań terapeutycznych. Dyskusję rozpoczął Dyrektor Okręgowy SW w Gdańsku płk Lesław Bryłkowski, który podziękował funkcjonariuszom oddziału terapeutycznego za profesjonalną, twórczą i zaangażowaną pracę, a także podziękował organizacjom zewnętrznym, w tym Monarowi i Hospicjum "Pomorze Dzieciom" za udaną, owocną współpracę:

Mimo tego, że jesteśmy w zamknięciu, to otwarci jesteśmy na nowe oddziaływania, naukę i wiedzę do pozyskiwania nowych form oddziaływań na skazanych. Dzięki współpracy z wieloma organizacjami nie jesteśmy sami w tej walce. Lecz wartością tej służby jest przede wszystkim wyspecjalizowana kadra

- podkreślił płk Lesław Bryłkowski

O tej otwartości na współpracę i konieczności wymiany doświadczeń w kształtowaniu prawidłowych społecznie postaw, zwłaszcza u młodych ludzi sięgających po narkotyki i dokonujących przestępstw, opowiedzieli również Anna Wojtczak reprezentująca Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim i Z-ca Komendanta Komendy Miejskiej Policji insp.Tomasz Piaskowski.

W trakcie spotkania wiele emocji i refleksji wzbudziła dyskusja na temat angażowania osadzonego uzależnionego, będącego w procesie terapeutycznym, do aktywności lub pracy na rzecz Hospicjum.

U nas w Hospicjum życie mierzymy ilością oddechów. W obliczu śmierci wszyscy jesteśmy równi. Tu człowiek budzi się do życia, bo hospicjum otwiera oczy. To niesamowite jak bardzo człowiek się zmienia w obliczu śmierci, w zetknięciu z cierpieniem i z bólem

– mówiła Ewa Liegman kierownik Hospicjum „Pomorze Dzieciom” w Gdańsku.

Uczestnicy dyskusji byli zgodni, że angażowanie osadzonych na rzecz pomagania innym, zwłaszcza cierpiącym dzieciom, buduje w nich empatię, współczucie oraz wolę życia bez nałogu. Udział w akcjach charytatywnych jest niezwykle skutecznym środkiem w resocjalizacji skazanych i ich powrocie do trzeźwego życia.

 

W trakcie spotkania Jubileuszowego uczestnicy mieli okazję obejrzeć wyjątkowy spektakl przygotowany przez grupę teatralną Piktogram z Zakładu Karnego w Sztumie. „Boska Komedia” w reżyserii Floriana Staniewskiego wywołała ogromne wrażenie na publiczności i przekonanie, że tak jak w murach więziennych można zobaczyć Prawdziwy Teatr, tak też zaangażowana praca zespołu terapeutycznego i współpracujących z nim instytucji może wrócić społeczeństwu człowieka pragnącego żyć w trzeźwości i dla innych.

Mam przekonanie graniczące z pewnością, że spotkaliśmy się w gronie przyjaciół, przyjaciół kroczących we wspólnym kierunku, mających wspólną misję, która daje wymierne efekty

- podsumował spotkanie Dyrektor elbląskiego aresztu ppłk Robert Witkowski

 

Tekst: kpt. Anna Downar / mł.chor. Rafał Jakimczuk

Foto: por. Piotr Szymański-Sztym / mł.chor. Rafał Waśniewski

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej