W poniedziałek 4 grudnia Areszt Śledczy w Elblągu rozpoczął akcję pomocową dla Fromborka walczącego z podtopieniami powstałymi na skutek intensywnych opadów deszczu.

Niesprzyjająca aura pogodowa trwająca od września spowodowała w powiatach elbląskim i braniewskim dużo zniszczeń. Wskutek powodzi i podtopień ucierpiało wiele domostw i gospodarstw. Na terenie Fromborka, głównie w niższym tarasie miasta, nadal muszą być prowadzone prace polegające na oczyszczaniu rowów burzowych, udrażnianiu kratek burzowych, które są jednym z podstawowych zabezpieczeń w infrastrukturze przeciwpowodziowej.

Z uwagi na powyższe, Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Małgorzata Wrońska zawarła porozumienie z Aresztem Śledczym w Elblągu reprezentowanym przez Dyrektora ppłk Roberta Witkowskiego o nieodpłatnej pracy skazanych na rzecz organów administracji publicznej.

Elbląski areszt wyraził gotowość do udzielania pomocy zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, wpływających na bezpiecezństwo ludności takich jak: stany klęsk żywiołowych, skutki podtopień, powodzi i charakterystycznej dla miasta Fromborka tzw. „cofki Zalewu”, a także skutki działań sił przyrody: wiatru, deszczu, śniegu, burzy, lub w innych sytuacjach uznanych przez miasto za kryzysowe i wymagające zaangażowania sił i środków Służby Więziennej.

Naszym priorytetem jest ochrona społeczeństwa i zapewnienie bezpieczeństwa więc elbląska Służba Więzienna jest wszędzie tam, gdzie nas potrzebują. Wspieramy nasze miasto Elbląg, ale też i okoliczne miejscowości, które znalazły się w trudnej sytuacji - mówi ppłk Robert Witkowski.

Przy obecnej sytuacji hydrologicznej nadal istnieje ryzyko kolejnych zaleń i podtopień, co wymaga systematycznej pracy w usuwaniu brudu i szlamu zalegającego w rowach burzowych i kratkach kanalizacyjnych. Jesteśmy wdzięczni za pomoc, jaką nam daje elbląski areszt, gdyż skazani wykonują kawał ciężkiej, dobrej roboty – mówi Zbigniew Stankiewicz kierownik ds. interwencji kryzysowych miasta Fromborka.

Grupa skazanych wytypowana do pracy przez wychowawców działu penitencjarnego to osoby, które cechuje duże zangażowanie i chęć niesienia pomocy. To ciężka praca fizyczna i w trudnych warunkach pogodowych, ale wiem że warto. Pomagając innym pomagam też sobie. Jaki jest sens siedzenia w celi ? Pracując myślę o szybszym powrocie do mojej rodziny – mówi Tomasz od roku przebywający w więzieniu.


Prace pomocowe na terenie Fromborka będa trwały do piątku.


 

Tekst i Foto: kpt. Anna Downar


http://elblag24.pl/wiezniowie-z-elblaga-pomagaja-w-usuwaniu-skutkow-podtopien-w-rejonie-zulaw-wislanych/

http://dziennikelblaski.pl/482437,Frombork-walczy-z-woda-Na-pomoc-ruszyli-wiezniowie-z-Elblaga.html#axzz50eKkmq9m

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej