W sobotę 07 września elbląski areszt włączył się do ogólnopolskiej akcji popularyzującej czytelnictwo polskiej literatury i - co za tym idzie - propagującej postawę patriotyzmu oraz prospołecznych zachowań.

Akcja Narodowe Czytanie jest organizowana od 2012 roku przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Co roku wybierane są dzieła literackie zaliczane do kanonu najpiękniejszej, polskiej literatury o tematyce patriotycznej i społecznej. Pierwsze czytanie zostało zainicjowane lekturą Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Kolejno Polacy mieli okazję czytać i słuchać dzieła Aleksandra Fredry, Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, czy Stanisława Wyspiańskiego. W tym roku Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie. Prezydent Andrzej Duda z Małżonką dokonali wyboru ośmiu z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta.

Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia (…) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii (…)To dzieła niepowtarzalne i – mimo niewielkich rozmiarów – doniosłe

- napisał w specjalnym liście Prezydent Andrzej Duda

W ubiegłorocznym Narodowym Czytaniu, które odbyło się w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, wzięła udział rekordowa liczba osób. Areszt Śledczy w Elblągu również uczestniczył w tym przedsięwzięciu. Podobnie jak w roku ubiegłym, polską literaturę czytali funkcjonariusze oraz osadzeni.

W tym roku funkcjonariusze elbląskiego aresztu wybrali Katarynkę Bolesława Prusa. To wzruszająca lektura, ale też dająca nadzieję potrzebną w najcięższych chwilach naszego życia. I nie ma znaczenia , że historia dotyczy minionej epoki, bo jej treść niesie ciągle aktualne przesłania, aby w życiu żyć uczciwie, nie krzywdzić drugiego człowieka dążąc do realizacji własnych potrzeb, aby pochylać się nad potrzebującymi i podawać pomocną dłoń słabszym. Przesłania te niewątpliwie wpisują się w ideę resocjalizacji.

Tekst i foto: kpt. Anna Downar

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej