13 lutego w świetlicy centralnej elbląskiego aresztu funkcjonariusze celebrowali 101 rocznicę podpisania dekretu „W sprawie tymczasowych przepisów więziennych”.

Święto Służby Więziennej jest obchodzone na pamiątkę podpisania przez Józefa Piłsudskiego 8 lutego 1919 r. dekretu, dającego początek więziennictwu w odrodzonej Polsce. Celebracja tego historycznego wydarzenia daje możliwość zaprezentowania Służby Więziennej jako formacji mundurowej z wieloletnimi tradycjami.

Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Odprawę uświetniła obecność ppłk. Adama Poćwiardowskiego Zastępcy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku oraz płk. Andrzeja Dudy Dowódcy Garnizonu Elbląg, Dowódcy Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód, a także przedstawicieli innych służb mundurowych, min. Komendanta Miejskiego Policji insp. Roberta Muraszko, Komendanta Straży Miejskiej w Elblągu Arkadiusza Kulik, Komendanta Placówki Straży Granicznej w Elblągu kmdr. ppor. Zbigniewa Lenarta i księdza kapelana Leszka Galicy.
Przybyłych na inaugurację obchodów święta Służby Więziennej przywitał Dyrektor Aresztu Śledczego ppłk Robert Witkowski, który zaznaczył:

Jesteśmy spadkobiercami powstałej 101 lat temu Straży Więziennej. Myślę, że naszą codzienną służbę wspaniale charakteryzują słowa Consilio et anamis - inteligencja i odwaga. Dziś, w XXI wieku, jesteśmy służbą nowoczesną, profesjonalną i realizującą swoje ustawowe obowiązki według wysokich standardów charakteryzujących systemy penitencjarne w państwach demokratycznych.

Gości przywitał również Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku ppłk Adam Poćwiardowski. W swoim przemówieniu złożył gratulacje wszystkim odznaczonym i awansowanym funkcjonariuszom i podziękował za trud jaki wkładają w codzienną służbę.

Przekażcie również podziękowania swoim rodzinom i bliskim, bo przecież nasza trudna służba na rzecz bezpieczeństwa społeczeństwa sprawia, że często jesteśmy nieobecni w naszych domach.

Życzył również kolejnych sukcesów w pracy zawodowej zaznaczając, że Służba Więzienna wchodzi w następny etap modernizacji, która stwarza dla każdego w naszej formacji mundurowej nowoczesne, odpowiednie warunki do rozwoju, nauki i profesjonalnej pracy.

Następnie przystąpiono do wręczenia odznaczeń za „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Ppłk Adam Poćwiardowski wręczył trzy brązowe odznaki funkcjonariuszom SW oraz srebrną odznakę Dowódcy Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód płk. Andrzejowi Dudzie za wieloletnią współpracę oraz wspieranie w działaniach Służbę Więzienną. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało dziewięciu funkcjonariuszy w tym trzech w korpusie chorążych. Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku oraz Dyrektor Aresztu Śledczego w Elblągu gratulowali wyróżnionym i awansowanym i dziękowali za właściwe i godne reprezentowanie służby.

W trakcie uroczystości głos zabrali także płk. Andrzej Duda wyrażając swój szacunek do ciężkiej pracy Służby Więziennej i dziękując za owocną, wieloletnią współpracę w zakresie szkoleń ochronnych oraz kreowania pozytywnego wizerunku służb mundurowych, a także insp. Robert Muraszko, Komendant Arkadiusz Kulik i ppor. Zbigniew Lenart gratulując odznaczonym i awansowanym oraz podkreślając wagę współpracy służb mundurowych w realizacji podstawowych zadań wiążących się z ochroną społeczeństwa.

Na zakończenie uroczystości, ppłk Robert Witkowski podkreślił:

Jestem dumny, że dziś z Wami tutaj stoję w dniu święta, jestem dumny że służę z Wami w każdy z pozoru zwykły dzień. Chcę Wam wszystkim bardzo podziękować za Waszą codzienną pracę i służbę, za trud, wyrzeczenia. Bo czasem tak trzeba,bo to nasza służba.

Tekst i Foto: kpt. Anna Downar
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej