chor. Bartosz Cyndzer wyróżniony odznaką Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III Stopnia” oraz medalem okolicznościowym

W dniu 28 czerwca 2019 roku w siedzibie Klubu Honorowych Dawców Krwi odbyła się uroczysta akademia z okazji 15–lecia Stowarzyszenia Pomocy Honorowym Dawcom Krwi w Dzierżoniowie. Podczas uroczystości wręczone zostały podziękowania i odznaczenia. W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne oddawanie krwi Polski Czerwony Krzyż wydał naszemu funkcjonariuszowi Odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III Stopnia”. Z okazji 15-lecia Stowarzyszenia Pomocy Honorowym Dawcom Krwi w Dzierżoniowie funkcjonariuszowi Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie chor. Bartoszowi Cyndzerowi za długoletnią i bezinteresowną pracę na rzecz Stowarzyszenia Pomocy HDK i promowanie idei honorowego krwiodawstwa wręczono medal okolicznościowy.

Zdjęcia: Monika Cyndzer
tekst: ppor. Agata Dudek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej