Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie odwiedzili uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie

W dniu 26 maja 2022 roku w auli II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie im. Jana Pawła II odbyły się lekcje wychowawczo – profilaktyczne , które poprowadzili funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie. Podczas zajęć licealistom przybliżona została struktura zakładu karnego, codzienna służba funkcjonariuszy, zakres ich obowiązków oraz oddziaływania resocjalizacyjne, jakie są prowadzone względem osób pozbawionych wolności. Była również okazja do przedstawienia uczniom informacji o naborze do Służby Więziennej. Obecny na miejscu kierownik działu organizacyjno – prawnego i kadr kpt Ryszard Gendziel przedstawił licealistom bieżącą ofertę zatrudnienia, kryteria, jakie musi spełniać kandydat na funkcjonariusza oraz omówił kwestie związane z wynagrodzeniem, dodatkowymi benefitami, wynikającymi z bycia funkcjonariuszem publicznym oraz wskazał pozytywne aspekty pełnienia służby w umundurowanej formacji – w Służbie Więziennej.

Łącznie w zajęciach wzięło udział około 100 licealistów, pod nadzorem pedagog szkolnej, pani Alicji Fitrzyk. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcji, słuchali informacji, zadawali pytania i z uwagą oglądali zaprezentowane im filmy. Zapoznali się również z przygotowanymi dla nich broszurami i folderami promującymi rekrutację do Służby Więziennej.

 

tekst / fotografie: por. Przemysław Gadomski

 

https://doba.pl/ddz/artykul/nabor-kandydatow-do-sluzby-wiezienniej-na-stanowisko-straznik-dzialu-ochrony/59428/21/noa123

https://sw.gov.pl/praca-oferta/areszt-sledczy-w-dzierzoniowie-straznik-dzialu-ochrony_ASD

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej