Areszt Śledczy w Dzierżoniowie odwiedzili uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkół nr 2 w Dzierżoniowie i uczący się w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie

W spotkaniu w areszcie wzięła udział 20 osobowa grupa młodzieży i dwie wychowawczynie. W trakcie wizytacji funkcjonariusze Służby Więziennej zapoznali gości z przeznaczeniem dzierżoniowskiej jednostki penitencjarnej. Ponadto szczegółowo omówiono główne zadania realizowane przez funkcjonariuszy aresztu. Spośród przedstawionych kwestii najwięcej czasu poświęcono na omówienie spraw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obywatelom i jednostce penitencjarnej. Wiele miejsca zajęło również przedstawienie działalności resocjalizacyjnej.

Jednym z elementów spotkania było zwiedzanie budynku penitencjarnego, wraz z salami przeznaczonymi do oddziaływań resocjalizacyjnych i innymi pomieszczeniami niezbędnymi do praworządnego oraz humanitarnego wykonania kary pozbawienia wolności, czy wykonania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu.

W trakcie spotkania uczestnicy zadawali pytania związane z wykonaniem kary pozbawienia wolności. Funkcjonariusze szczegółowo wyjaśnili kwestie zatrudniania skazanych, warunków socjalno-bytowych oraz prowadzonych oddziaływań wychowawczych.

tekst/foto: por. Przemysław Gadomski


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej