Skazani odbywający karę w Oddziale Zewnętrznym w Piławie Dolnej napisali dyktando

Zakłady karne i areszty śledcze w całym kraju organizują różne ciekawe konkursy, programy resocjalizacyjne i readaptacji społecznej osadzonych, mające na celu realizację określonych celów, kształtowanie postaw prospołecznych. Z początkiem roku skazani odbywający karę w zakładzie karnym typu półotwartego postanowili wziąć udział w zmaganiach słownych i wystartowali w Ogólnopolskim Dyktandzie dla Osadzonych, organizowanym przez Zakład Karny w Czerwonym Borze. Skazani, pod nadzorem wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych przygotowywali się do tego wydarzenia intensywnie. Jednostkę reprezentowało czterech skazanych. Udział w dyktandzie był dobrowolny. Uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością starannego, czytelnego pisma, jak również znajomością ortografii i interpunkcji.

 

tekst: kpt. Przemysław Gadomski

fotografie: por. Agata Dudek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej