Uczniowie klasy IIa z Zespołu Szkół nr 3 imienia Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie odwiedzili jednostkę penitencjarną. Wizyta ta pozwoliła uczestnikom zapoznać się ze sposobem funkcjonowania Służby Więziennej.

W spotkaniu zorganizowanym na terenie jednostki wzięło udział 19 uczniów oraz ich opiekunowie. Zostali oni zapoznani z rodzajami i typami zakładów karnych oraz różnicami wynikającymi z infrastruktury i stosowanych systemów zabezpieczeń. Ponadto Dyrektor Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie mjr Andrzej Leśniewicz szczegółowo omówił strukturę organizacyjną jednostki, główne zadania realizowane przez Służbę Więzienną, które związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa społeczeństwu i jednostce penitencjarnej oraz praworządnemu i humanitarnemu wykonywaniu kary pozbawienia wolności. Poruszone zostały kwestie związane z naborem do Służby Więziennej oraz wymagania, jakie muszą spełniać kandydaci.

W trakcie spotkania zaprezentowana została Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości oraz korzyści, jakie płyną z podjęcia nauki i zatrudnienia w formacji umundurowanej.

Uczniowie zadawali wiele pytań dotyczących codziennych obowiązków funkcjonariuszy, a także wykazywali zainteresowanie służbą w formacjach mundurowych.


https://doba.pl/ddz/artykul/nabor-kandydatow-do-sluzby-wieziennej-straznik-dzialu-ochrony/62277/21/noa123

https://swws.edu.pl

https://www.sw.gov.pl/praca-oferty/okregowy-Inspektorat-Sluzby-Wieziennej-w-Opolu

 

Tekst/ fotografie: kpt. Przemysław Gadomski


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej