W dniu 21.06.2022r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie jednym z wystawców był Areszt Śledczy w Dzierżoniowie.

Targi Pracy i Edukacji zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP oraz Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie to możliwość do zaprezentowania formacji mundurowej jaką jest Służba Więzienna. Funkcjonariusze reprezentujący Areszt Śledczy w Dzierżoniowie przybliżyli przebieg procesu rekrutacyjnego dla osób ubiegających się o wstąpienie w szeregi Służby Więziennej.

Wskazano możliwość podnoszenia kompetencji, rozwój osobisty poprzez m.in. kształcenie się w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości i dalsze zdobywanie wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych.

Rekrutacja do służby więziennej składa się z trzech etapów. Pierwszy to rozmowa kwalifikacyjna, drugi to testy sprawnościowe, a trzeci bada zdolność psychiczną kandydata.

By przystąpić do procesu rekrutacji, należy spełniać określone warunki. Do Służby Więziennej aplikować mogą osoby, które:

mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, posiadają minimum średnie wykształcenie, posiadają pełnie praw publicznych, nie są skazani za przestępstwo umyślne, nie toczy się wobec nich postępowanie karne, przełożą rękojmię zachowania tajemnicy zawodowej.

Służba Więzienna oferuje:

Uposażenie początkowe dla strażnika:

  • osoby do 26 roku życia netto: 3937,57 zł

  • powyżej 26 roku życia netto: 3623,57 zł

a dodatkowo:

  • pomoc finansową na zakup mieszkania ok. 54 000,00 zł

  • 13- stkę w wysokości pobieranego uposażenia

  • równoważnik za brak mieszkania

  • dopłatę do wczasów dla funkcjonariusza i członków rodziny w wysokości 420 zł/ os

  • urlop kształtujący się w następującym wymiarze:

po 10 latach – do wykorzystania 31 dni,

po 15 latach – do wykorzystania 35 dni,

po 20 latach – do wykorzystania 39 dni;

  • nabycie praw emerytalnych po 25 latach służby, a w razie decyzji o pozostaniu nadal w służbie - dodatek w wysokości 1500 złotych miesięcznie, po 28, 5 roku w wysokości 2500 złotych miesięcznie.

  • oraz wiele innych profitów.

Aktualne informacje na temat naboru dostępne są na stronie: http://https://sw.gov.pl/praca-oferty-szukaj

lub pod numerem telefonu 789 057 829

Tekst i zdjęcia: por. Agata Dudek

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej