Skazani Oddziału Zewnętrznego w Piławie Dolnej ponownie odwiedzili dzieci z Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Wierzbicach

W ramach nawiązanej współpracy między Aresztem Śledczym w Dzierżoniowie a Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Wierzbicach prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa skazani pomagają w opiece nad chorymi i niepełnosprawnymi dziećmi, oraz dbają o czystość w przyzakładowym parku. Oprócz bezpośredniej pomocy, skazani wyszli z inicjatywą przekazywania datków finansowych na rzecz Ośrodka.

Każdy ze skazanych biorący udział w tej akcji otrzymał pisemne podziękowanie  " Bardzo dziękujemy za ogromną wrażliwość i otwartość na potrzeby naszych niepełnosprawnych podopiecznych" pisze w podziekowaniu Dyrektor Zakładu s. Agnieszka Perz

Opieka skazanych nad niepełnosprawnymi dziećmi ma ogromny walor resocjalizacyjny  i tego typu inicjatywy będą w dalszych miesiącach  kontynowane

 

tekst mjr Jacek Gładysz

zdjęcia archiwum ZOL w Wierzbicach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej