Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych dla funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie w zakresie specjalistycznych konsultacji lekarskich

 

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne został ogłoszony przez Areszt Śledczy w Dzierżoniowie, ul. Ząbkowicka 53, 58-200 Dzierżoniów w dniu 20.01.2023 r. Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.01.2023 r. o godz. 09.00.

W dniu 31.01.2023 r. Komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert dokonano wyboru ofert najkorzystniejszych dla udzielającego zamówienia:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji okulistycznych:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Monika Idzik-Słobodzian, ul. Kopernika 11H/G, 58-200 Dzierżoniów, NIP 8821051190

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji neurologicznych:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Jolanta Skrzypek, ul. Kopernika 11H/C, 58-200 Dzierżoniów, NIP 8821013870

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji laryngologicznych:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Joanna Rowiecka, ul. Kopernika 11H/C, 58-200 Dzierżoniów, NIP 8821271738


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej