Osadzeni kontaktują się z rodzinami za pomocą komunikatora internetowego

Komunikowanie się za pomocą wideo rozmów jest rozwiązaniem funkcjonującym w Służbie Więziennej od kilku lat. Ta forma kontaktu w pierwszej kolejności przeznaczona jest dla osób, które spełniają pewne przesłanki, na przykład odbywają karę pozbawienia wolności w znacznej odległości od miejsca zamieszkania i brak jest możliwości odwiedzin przez bliskich na terenie jednostki, bądź rodzina przebywa za granicą i jest to wtedy jedyna możliwość zobaczenia się.

Pod uwagę brany jest także czynnik ekonomiczny, osadzony decyduje się na tą formę kontaktu z najbliższymi, podtrzymuje więzi rodzinne, a jednocześnie nie obciąża rodziny kosztami, jakie by poniosła w przypadku podróży na tradycyjne widzenie. W niektórych przypadkach to znacznie uszczupla budżet domowy.

Od kilku miesięcy w jednostce obserwujemy zwiększone zainteresowanie wśród osadzonych tym sposobem porozumiewania się. Jest to w głównej mierze efekt ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, m.in. wstrzymania widzeń na terenie jednostki i przepustek na wyjście poza teren zakładu karnego. Z tego powodu zwiększono liczbę wydzielonych stanowisk do komunikacji na odległość.

Jednorazowo rozmowa trwa przez piętnaście minut i jest realizowana przez dział penitencjarny na zasadzie kolejności zgłoszeń.

 

tekst/fotografie: por. Przemysław Gadomski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej