Spotkanie z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Dzierżoniowie

      W dniu 28.06.2019 r. w świetlicy centralnej Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie odbyły się zajęcia dla skazanych przeprowadzone przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Dzierżoniowie - Panią Marię Małecką i Panią Ewelinę Dobieńską.

Tematyką zajęć były zagrożenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych, dopalaczy i sterydów. Poruszone zostały zagadnienia związane z wirusem HIV i AIDS. Skazani wykazywali dużą aktywność w zajęciach, udzielali odpowiedzi na zadawane pytania, jak również sami pytali o interesujące ich sprawy. Celem zajęć było propagowanie wśród osadzonych zachowań prozdrowotnych, prowadzenie aktywnego trybu życia, a także uświadamianie, jak ważne jest dbanie o higienę osobistą.

tekst/foto: por. Przemysław Gadomski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej