Spożywanie alkoholu przez osoby kierujące pojazdami jest jedną z głównych przyczyn powodujących powstawanie zagrożeń na drogach.

Program readaptacyjny skierowany jest do skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie z art. 177 i 178 kk. Program ten ma na celu uświadomienie skazanym, że siadanie za kierownicą po alkoholu czy narkotykach wiąże się z licznymi konsekwencjami.

Podczas spotkań osadzeni mają okazję poznać mity na temat alkoholu w organizmie oraz na temat metod i strategii trzeźwienia, zostają zapoznani z dostępnymi statystykami, mają możliwość obejrzenia filmu edukacyjnego. Dokonują także autodiagnozy w obszarze własnego stylu picia alkoholu. Zostają także objęci blokiem edukacyjnym na temat wpływu alkoholu i narkotyków na organizm człowieka. Skazani uczestniczą także w bloku z zakresu nabycia podstawowych umiejętności z zakresu udzielenia pomocy przed medycznej.

Jednym z elementów programu jest spotkanie z funkcjonariuszami wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie.

Tekst / foto: por. Agata Dudek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej