W Szkole Podstawowej nr 5 im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie odbyły się obchody Powiatowego Dnia Kombatanta.

Uroczystość obchodzona jest w powiecie dzierżoniowskim od ponad 15 lat. Stanowi ona wyraz nie tylko pamięci o kombatantach, ale także dowód silnej więzi społeczności lokalnej oraz determinacji w przekazywaniu wartości patriotycznych kolejnym pokoleniom. W ramach wydarzenia odbyła się uroczysta akademia, podczas której uczniowie przy akompaniamencie muzyki odczytali listy napisane do kombatantów. Nie zabrakło wzruszających wspomnień o przodkach walczących o wolność Polski, słów wdzięczności za bohaterską walkę o ojczyznę oraz uznania za wielką odwagę. Na koniec uroczystości uczniowie wręczyli kombatantom napisane przez nich listy wraz z symbolicznymi różami.

W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, gmin z terenu powiatu dzierżoniowskiego, oświaty, w tym szkół podstawowych i ponadpodstawowych, organizacji pozarządowych, a także służby mundurowe. W trakcie uroczystości wręczono medale i odznaki honorowe.

Areszt Śledczy reprezentował mjr Krzysztof Serek Dyrektor Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie.

https://pow.dzierzoniow.pl/powiatowy-dzien-kombatanta-3.html

https://www.tvsudecka.pl/artykul/24314,powiatowy-dzien-kombatanta-w-sp5-w-dzierzoniowie

foto: Powiat Dzierżoniowski

tekst: por. Agata Dudek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej