Skazani z OZ Piława Dolna pomagali nauczycielom i wychowankom placówki szkolno-wychowawczej

Na prośbę prezes Fundacji Pokolorujmy Szarość pani Katarzyny Kowalskiej oraz dzięki wsparciu Dyrektora Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie mjr. Andrzeja Leśniewicza, osadzeni, odbywający karę pozbawienia wolności w systemie programowanego oddziaływania w Oddziale Zewnętrznym w Piławie Dolnej, mieli możliwość uczestnictwa w cyklu zajęć kulturalno – oświatowych, zorganizowanych poza terenem jednostki.

Fundacja prowadzi placówki szkolne, w których uczą się dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Czynności wykonywane przez skazanych, pod nadzorem wychowawcy, polegały przede wszystkim na rekultywacji terenów zielonych, znajdujących się wokół obiektu, utrzymaniu porządku na terenie szkół, strzyżeniu trawników, grabieniu liści i pielęgnacji kwiatów, krzewów i drzewek w parku przyległym do szkoły. W zajęciach wzięło udział łącznie kilkunastu osadzonych.

Jak podkreśla prezes fundacji, pani Katarzyna Kowalska - uporządkowany teren placówek jest miejscem socjalizacji, integracji oraz miejscem do rozwijania kontaktów i współpracy ze środowiskiem lokalnym. Okazana pomoc i współpraca z Aresztem Śledczym w Dzierżoniowie przyczyniła się do realizacji celów statutowych fundacji – udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym.

 

tekst / fotografie: por. Przemysław Gadomski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej