Projekt pod nazwą ''Dworskie stawy'' realizowany przez Stowarzyszenie Piława Dolna i Areszt Śledczy w Dzierżoniowie otrzymał najwyższe wyróżnienie w ramach konkursu ''Piękna Wieś Dolnośląska''. Podczas oficjalnej konferencji wyniki konkursu ogłosili Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz Wicemarszałek Ewa Mańkowska.

Konkurs ma na celu wypromowanie najlepszych i najbardziej innowacyjnych przykładów aktywności lokalnych. W lipcu br roku komisja konkursowa dokonała oceny inicjatywy, którą wsparła Służba Więzienna. Stawy i zabytkowy park graniczący z zakładem karnym w Piławie Dolnej zrobiły największe wrażenie na komisji, w skład której weszli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Dolnośląskiej Izby Rolniczej i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 

Działania Służby Więziennej związane z projektem ''Dworskie stawy'' trwały ponad trzy lata. Polegały głównie na kierowaniu osadzonych do pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia Piława Dolna, które wykonywało rekultywację zdewastowanych zbiorników. Poza organizowaniem zatrudnienia dla osadzonych w ramach projektu "Dworskie stawy", Areszt Śledczy w Dzierżoniowie kreował również różnego typu przedsięwzięcia o charakterze resocjalizacyjnym, które były powiązane z projektem. Były to między innymi warsztaty wikliniarskie, podczas których osadzeni wspólnie z mieszkańcami wykonywali ''żywe altany'' i tworzyli miejsca do odpoczynku. Dziś stawy są wizytówką Piławy Dolnej i miejscem spotkań plenerowych, sportowych i charytatywnych, a dzierżoniowska Służba Więzienna jest inicjatorem tych wydarzeń.

Tekst: por. Przemysław Przybyszewski

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej