Na prośbę dyrekcji Zespołu Szkół nr 3 w Dzierżoniowie w tutejszej jednostce penitencjarnej odbyły się prelekcje dotyczące profilaktyki, połączone z omówieniem codziennych obowiązków, jakie wykonują funkcjonariusze Służby Więziennej.

W dniach 9 grudnia i 12 grudnia na terenie Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie odbyły się spotkania uczniów klas maturalnych z Zespołu Szkół nr 3 w Dzierżoniowie z funkcjonariuszami Służby Więziennej. Opiekunką klasy IV B była pani Alicja Matyjas, natomiast opiekunką klasy IV A TE była pani Edyta Leszczyńska.

Na prośbę kadry pedagogicznej szkoły, podczas zajęć z młodzieżą, funkcjonariusze dzierżoniowskiego aresztu omówili zagadnienia związane z rodzajami wykroczeń, prawami i obowiązkami osadzonych. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami funkcjonowania jednostki, współpracy z Policją oraz specyfiką pracy funkcjonariusza Służby Więziennej. Teoria połączona została z praktyką i po omówieniu wszystkich tematów i udzieleniu odpowiedzi na nurtujące dla uczestników pytania, nastąpiła druga część wizyty, związana z przemieszczeniem się z budynku administracyjnego do pawilonu mieszkalnego. W trakcie zwiedzania budynku penitencjarnego uczniowie mieli sposobność zobaczyć na żywo, jak wygląda cela mieszkalna, „izolatka”, biblioteka czy sala widzeń. Na zakończenie wizyty nastąpiło podsumowanie. Uczniowie stwierdzili, że wśród funkcjonariuszy SW są ich znajomi, którzy jeszcze niedawno byli uczniami i są absolwentami ich szkoły. Młodzieży przedstawiono kryteria naboru i przyjęcia do służby oraz możliwość nauki w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

 

tekst: kpt. Przemysław Gadomski

fotografie: mjr Mirosław Cebulski, szer. Wiktoria Dąbrowska

 

doba.pl
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu informuje o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Więziennej w jednostkach podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Opolu (w tym: w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie).

 

 

 

 

www.sw.gov.pl
Służba Więzienna
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej