W ramach podjętej współpracy między Aresztem Śledczym w Dzierżoniowie i Dyrekcją Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia w Bielawie uczniowie klasy mundurowej podnoszą swoje kwalifikacje pod okiem doświadczonych funkcjonariuszy Służby Więziennej

W dniu 2 lutego 2023 roku uczniowie czwartej klasy mundurowej Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia w Bielawie odwiedzili jednostkę penitencjarną. Opiekunami klasy byli wychowawcy: Roman Bukowski i Beata Kuriata-Świderska. W trakcie spotkania uczniowie zwiedzili areszt. Mogli zobaczyć jak wygląda pole spacerowe, cela zabezpieczająca i cela izolacyjna oraz dwuosobowa cela mieszkalna. Zagadnienia związane z funkcjonowaniem jednostki oraz warunki pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej w oddziale mieszkalnym omówił wychowawca ds. kulturalno-oświatowych i sportu. Następnie grupa udała się na świetlicę centralną, gdzie omówiono programy resocjalizacyjne i readaptacji społecznej skazanych, realizowane w jednostce. W przerwie nastąpiła część praktyczna związana z podniesieniem świadomości uczestników spotkania, dotycząca zagadnień szeroko pojętej prewencji. Uczestnicy uczyli się zachowań proobronnych. Pod okiem instruktora samoobrony uczyli się znajdować na sobie punktów witalnych, które mogą się przydać w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia w czasie obrony koniecznej. Ponieważ grupa wykazała dużą aktywność i chęć udziału w zajęciach praktycznych funkcjonariusz tutejszej jednostki zaprezentował uczestnikom przykładowe sposoby kajdankowania wraz z omówieniem zasad bezpieczeństwa przy podejmowaniu interwencji oraz pokazał podstawowe błędy popełniane przez początkujących. Jak się okazało wśród obecnych uczestników kilka osób szykuje się do egzaminu na patent strzelecki. Obecny na miejscu instruktor strzelectwa sportowego omówił zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią zgodnie z zasadami BLOS – od wyrazów: broń, lufa, otoczenie, spust. Ostatnim elementem praktycznym miała być pierwsza pomoc przedmedyczna z wykorzystaniem fantoma Little Ann i pokaz użycia defibrylatora AED. Jednak po konsultacji z wychowawcami okazało się, że czwartoklasiści są świeżo po przeszkoleniu medycznym, więc odstąpiono od zrealizowania tej części zajęć. Na zakończenie omówiono zasady rekrutacji do Służby Więziennej oraz przedstawiono uczestnikom ofertę nauki w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Uczestnicy zadawali szereg pytań, na które wyczerpujących odpowiedzi udzielali psycholog, wychowawca i dowódca zmiany. Wszyscy obecni dostali aktualne materiały promocyjne z naborem do Służby Więziennej i zachęcające do podjęcia nauki w szkole służby mundurowej.

 

tekst: kpt. Przemysław Gadomski

fotografie: mł. chor. Olga Troczyńska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej