Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych: Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi.

Jest on skierowany do funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej
oraz innych osób, posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Studia trwają dwa semestry. Rozpoczynają się we wrześniu, a kończą
w kwietniu roku następnego.

Kandydaci na studia podyplomowe będący funkcjonariuszami
lub pracownikami Służby Więziennej kwalifikowani są poza kolejnością.

Serdecznie zapraszamy!

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej